Wegversmallingen (en mogelijke vertraging) gepland bij Brug Krommenie

Nieuws
De twee bruggen over de Nauernasche Vaart tussen Krommenie en Wormerveer (N203) moeten gerenoveerd.
De twee bruggen over de Nauernasche Vaart tussen Krommenie en Wormerveer (N203) moeten gerenoveerd. (Foto: Provincie NH)

KROMMENIE - De Brug Krommenie over de Nauernasche Vaart tussen Krommenie en Wormerveer (N203) wordt er in de periode tussen 26 september en 12 oktober tussen 19.00 uur en 5.00 uur afwisselend op één rijstrook afgesloten. Verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid en er geldt 30 km per uur. 

Provincie Noord-Holland voert geluids- en bodemonderzoeken uit 

De brug wordt binnen een aantal jaar vervangen. Om een goed beeld te krijgen van de brug en haar omgeving vinden vooraf meerdere onderzoeken plaats zo laat de Provincie Noord-Holland weten. 

Renovatie noodzakelijk

De provincie werkt aan voorbereidingen om de bruggen te vervangen. Om beide bruggen toegankelijk en veilig te houden voor het weg- en vaarverkeer is een grootschalige renovatie noodzakelijk. De voorbereidingen bestaan uit diverse onderzoeken, onder andere naar de verschillende geluidsniveaus rondom de huidige brug. Deze geluidsonderzoeken worden van 26 tot en met 28 september tussen 19.00 uur en 05.00 uur uitgevoerd en vinden langs de weg en brug plaats. Hiervoor is de afsluiting van steeds één rijstrook noodzakelijk. 

Proefsleuven

Daarnaast vinden er onderzoeken plaats naar de aanwezigheid van kabels en leidingen. Deze worden gedaan via zogeheten proefsleuven, waarbij in de grond gegraven wordt. Deze werkzaamheden vinden van 3 tot en met 5 oktober overdag plaats bij de fietspaden. Fietsers worden langs het werk geleid. Van 10 tot en met 12 oktober worden de proefsleuven langs de weg gegraven en is er in de avonden en nachten een rijstrook afgesloten. Verkeer wordt langs het werk geleid tussen 19.00 uur en 5.00 uur. Er geldt dan een snelheidsbeperking van 30 km per uur. 

Meer informatie

Met vragen en klachten kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl