Welke partij pakt de winst in Zaanstad?

Politiek
Veertien partijen doen in Zaanstad mee aan de gemeenteraadsverkiezing 2022. Wie pakt de winst?
Veertien partijen doen in Zaanstad mee aan de gemeenteraadsverkiezing 2022. Wie pakt de winst? (Foto: Dirk Karten)

ZAANSTAD – Het ‘uur U‘ nadert met rasse schreden voor de politieke partijen in Zaanstad. Welke partij pakt op 16 maart de winst bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022? Wie wordt de verliezer? Met welke standpunten wordt er om de gunst van de kiezer gestreden? Maar ook: welke vragen aan de politiek leven er bij de inwoners van Zaanstad zelf? De redactie van het Zaans Stadsblad riep lezers op hun prangende vragen over politieke kwesties naar ons op te sturen. Die hebben we voorgelegd aan de lijsttrekkers van de partijen die meedoen in Zaanstad. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen publiceren we de antwoorden over prangende kwesties die leven bij het Zaanse publiek. Vandaag de eerste aflevering. We trappen - in goede traditie met de van oudsher ‘rode Zaanstreek’ - af de antwoorden van lijsttrekker René Tuijn van de Partij van de Arbeid.

Lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen Zaanstad geven antwoord op lezersvragen

Jacques Kuik vroeg naar de mening over de vele straatschenderijen en de oplossing deze overlast te minimaliseren, met name in Zaanstad Oost.   

“Zaanstad moet hard optreden tegen criminaliteit, tegen straatintimidatie en toenemende ondermijning. Daarnaast moeten hard en zacht altijd worden gecombineerd. De maatschappij is erbij gebaat als mensen met problemen ook worden geholpen waar dat nodig is. In het belang van de schender, maar zeker ook in het belang van iedereen in de stad. De plek waar we allemaal toch moeten samenleven.

Maximum snelheid lager? 

Heine Buis vroeg zich af hoe de politieke partijen aankijken tegen een verlaging van de maximum snelheid op de Provinciale wegen. Daar bijvoorbeeld maximaal 60 km/uur en op de Wandelweg (binnen de bebouwde kom) naar 30 km/uur.

“De snelheid omlaag op provinciale wegen is goed voor de veiligheid, met vaak gecombineerd een positief milieueffect (minder stikstof en weer woningen kunnen bouwen). Daarnaast zou een verlaging van de snelheid bij Krommenie de ontsluiting van de nieuwbouw op provily slibkuil (en rest Krommenie) verbeteren. Een extra aansluiting kan alleen met een lagere snelheid. Dit soort afwegingen spelen mee welke snelheid je waar kiest. Binnen de bebouwde kom kiezen wij in straten waar fietspaden niet gescheiden zijn van de rijbaan voor 30 km/uur.”

Afkoop erfpacht 

Edith Nibourg ziet veel nadelen voor eigen woonbezitters die te maken hebben met erfpachtgrond. ‘Wat doen jullie om een soepele afkoopregeling of maandlastenregeling te treffen? Ook de WOZ regeling is niet eerlijk’ stelt ze. 

“Erfpacht helpt ons momenteel ook om woningen betaalbaar aan te kunnen bieden aan bijvoorbeeld jongeren. Dit doordat de grond (tijdelijk) in bezit blijft van de gemeente en mensen dan voordelig een huis kunnen kopen. Dit is een positieve inzet van erfpacht, zonder winstbejag. In deze vraag wordt alleen gesproken over nadelen. Afkoop van erfpacht  moet altijd mogelijk zijn.”

 Ze zoekt ook naar een partij die zich inzet overlast van vliegtuiglawaai te verminderen.

“Wij willen dat Zaanstad inzet op een volledige beperking van de nachtvluchten. Daarnaast mag het aantal vluchten niet worden uitgebreid. Verbetering aan vliegtuigen zullen dan leiden tot een lagere geluidsbelasting.”

Sociale woningbouw

Luit Boonstra Hazn vraagt zich af waarde partijen de gevraagde hoeveelheid sociale woningen gaan bouwen. ‘En niet aankomen met schaamaantallen in peperdure her-locaties maar gewoon een wijk met 5000 woningen’ voegt hij streng toe. 

“Het grootste knelpunt in de woningmarkt ligt in de sociale tak. Hier is de behoefte het grootst. Uw vraag geeft de grote behoefte ook aan. De afgelopen vier jaar is in nieuwbouwprojecten die worden gepland 30% sociaal gerealiseerd ( de bouw komt eraan). Dat is een enorme vooruitgang en hiervoor moet stevig worden onderhandeld met grondeigenaren die graag winst maken. Voor de komende periode willen we naar 40% (in een wijk van 5000 woningen betekent dit dan 2000 betaalbare woningen. Helaas heeft de gemeente nauwelijks eigen grond. Wanneer u spreekt over hele wijken met duizenden sociale woningen zal dat helaas niet gaan. Het kan dan maximaal een paar 100 woningen zijn. De urgentie is duidelijk en hier ligt voor de PvdA een belangrijk speerpunt.”

Prangende vragen

Omdat we zelf ook volop prangende vragen hebben vroegen we René Tuijn ook antwoord te geven op deze:

Waarom zouden de kiezers op uw partij ‘moeten’ stemmen? 

“De PvdA is DE sociale partij van Nederland. Iedereen verdient in dit land een fatsoenlijk inkomen en een dak boven zijn hoofd. Wij staan voor gelijke kansen voor iedereen en een overheid die mensen ondersteunt die het even wat moeilijker hebben. Zie onze speerpunten.”

Stel, jullie partij is straks de grootste. Wat gaan jullie als eerste aanpakken?

“De woningmarkt. Meer woningen bouwen, maar zeker meer betaalbare woningen realiseren (40% sociaal). Aanpak van huisjesmelkers, zelfbewoningsplicht. Leefbare veilige wijken, waar iedereen prettig over straat kan. Met veel groen in elke wijk en bescherming van onze mooie natuur. Werken aan meer duurzaamheid, voor onze inwoners, huizen verbeteren en momenteel speerpunt, de energierekening betaalbaar houden. Voorkomen van schulden, ook de werkende armen ondersteunen. Het aantal kinderen dat opgroeit armoede is nog steeds ontoelaatbaar hoog. ZZP-ers en kleine ondernemers hebben vaak enorm te leiden gehad van de corona perikelen, hier moet de gemeente oog voor hebben. Goede zorg, betaalbaar en terugdringen wachtlijsten zijn nu essentieel. Ook hier heeft de corona-tijd extra zichtbaar gemaakt hoeveel gezinnen, ouderen, maar zeker ook jongeren hulp nodig hebbenGelijke kansen voor kinderen, goede leerkrachten voor de klas, blijven zoeken naar manieren om goede onderwijzers aan ons te binden, door woningen ter beschikking te stellen, maar ook het onderwijs te ondersteunen met het vinden van nieuwe talenten.”

Als kiezers over een jaar terugkijken, verzeker ik dat… 

“Wij er alles aan gedaan hebben om wezenlijke speerpunten van ons te realiseren.  Binnen een nieuwe coalitie of vanuit de oppositie.”


Afbeelding