Nieuwe seizoen voor Filosofisch Café Zaanstreek begint

Uitgaan
En de denker dacht na....
En de denker dacht na.... (Foto: PxHere)

WORMERVEER - Het Filosofisch Café opent op 26 september weer de deuren voor een nieuw seizoen filosoferen.

In groepen van maximaal twaalf personen wordt er elke twee weken op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur gefilosofeerd. Locatie is de Wormerveerse Vermaning, gelegen aan Zaanweg 57.

Toegankelijk

‘Ondanks de voortdurende misvatting dat filosoferen gereserveerd is voor degenen met diepgaande kennis en complexe inzichten, willen we verduidelijken dat filosoferen voor iedereen toegankelijk is’ aldus de organisatoren. ‘Kennis van filosofie en filosofen is niet vereist om deel te nemen. Integendeel, het draait om zelf nadenken en niet om het citeren van filosofen. Steeds meer basisscholen en middelbare scholen integreren filosofie in hun lesprogramma’s, met groot succes bij het betrekken van kinderen bij filosofische gesprekken. Bij ons gaat filosoferen over het samen onderzoeken van actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals sociale tweedeling, individualisme, immigratie en democratie. Maar ook fundamentele vragen krijgen aandacht: Waarom leven we? Wat is geluk? Wat maakt een goed leven? Wat is de aard van verveling? Wat betekent liefde? Wat is de aard van lijden? Wat definieert vriendschap? Wat is ware vrijheid? Zijn mannen en vrouwen gelijk? Wat is populisme? Deze boeiende en relevante onderwerpen worden per sessie gekozen door de deelnemers zelf.’

Essentie van filosoferen

‘Filosoferen betekent kritisch denken en met rationele argumenten op zoek gaan naar de grondslagen van ons bestaan. Het hart van een vruchtbaar filosofisch gesprek ligt in het stellen van vragen en oprecht luisteren naar elkaars perspectieven. Er bestaan geen verkeerde vragen en er zijn geen foute antwoorden. Vragen leiden tot verheldering en nieuwe inzichten. We putten niet uit autoriteiten, filosofen of heilige geschriften om ons punt te maken; we vertrouwen op onze eigen denkkracht en levenservaring. Door zorgvuldig naar elkaars standpunten te luisteren, trachten we niet elkaar te overtuigen van onze persoonlijke meningen, maar streven we ernaar om door middel van vragen dieper op het onderwerp in te gaan en onze eigen overtuigingen mogelijk bij te stellen. Onthoud dat elk oordeel voortkomt uit een vooroordeel. Filosoferen traint ons in het ontwikkelen van empathie, aangezien we ons in de gedachtegang van anderen moeten kunnen inleven.’

Proefsessie

Het Filosofisch Café Zaanstreek verwelkomt mensen van alle achtergronden: ongeacht huidskleur, leeftijd, seksuele oriëntatie, opleidingsniveau, beroep, en levensfase. Voel de sfeer en neem deel aan een proefsessie om te ervaren of het bij je past. Let wel, er zijn twee groepen met maximum van twaalf deelnemers per groep en sessie.

Er wordt een bijdrage van €7,50 gevraagd voor de zaalhuur, inclusief twee consumpties. Voor meer informatie en aanmeldingen, kun je contact opnemen met Marcel Boer via mmaboer@gmail.com.