Klimaatburgemeester Alkmaar: ‘Goed op weg, maar het kan nóg beter’

Nieuws
Klimaatburgemeester Wiebe van Erkelens vertelt over verouderde waterplannen in Hoefplan.
Klimaatburgemeester Wiebe van Erkelens vertelt over verouderde waterplannen in Hoefplan. (Foto: Roxanne Borgman)

ALKMAAR -  Vorige week donderdag ontving de gemeente Alkmaar de ‘Green Cities Award’ in Parijs vanwege haar groene werkwijze. Door deze werkwijze werd in er drie jaar tijd 30.000 m2 meer groen opgeleverd zonder lange procedures en hoge budgetten. “We zijn in Alkmaar goed op weg,” zegt klimaatburgemeester Wiebe van Erkelens daarover, “maar het kan nóg beter. De waterplannen van nu zijn bijvoorbeeld alweer verouderd.” Aan de hand van de herinrichting aan de Cressantlaan in Hoefplan laat Wiebe zien wat hij bedoelt.

Door Roxanne Borgman

In de Cressantlaan is afgelopen september gestart met de werkzaamheden van een herinrichting aan de hand van een waterplan. Meerdere wijken in Hoefplan staan en stonden op de agenda voor een dergelijke herinrichting. “Dit is ooit ontworpen om wateroverlast, zogenaamde clusterbuien, tegen te gaan,” vertelt Wiebe, wijzend naar de afwateringsgoot midden op de weg, “maar er is nooit echt rekening gehouden met dat er door klimaatverandering ook sprake is van droogte. Afgelopen zomer hadden we bijvoorbeeld veel te weinig water waardoor het juist heel belangrijk is om water op te vangen. Het huidige waterplan is daardoor achterhaalt, omdat het zich richt op afvoer van water en niet op behoud.” 

STOMP-principe

Naast de weg, bij het trottoir, zijn groenstroken, alsmede meerdere parkeervakken. “Er staan hier iets van tien tot twaalf huizen, maar er staan veel meer parkeerplekken dan dat er huizen zijn. Daarbij heb je ook nog een aangrenzend plein aan de Koos Stikvoortlaan waar bewoners hun auto’s op het erf kwijt kunnen.” In Alkmaar wordt het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, MaaS (deelmobiliteit) en de Privéauto) gehanteerd. Het uitgangspunt hiervan is dat de openbare ruimte zo duurzaam, leefbaar en aantrekkelijk mogelijk wordt ingericht. Daarbij wordt in de eerste plaats rekening gehouden met voetgangers en fietsers, en in de laatste plaats met auto’s. Zo zullen er ook minder autobewegingen gaan ontstaan. De Cressantlaan voldoet volgens Wiebe niet aan dit principe. “Het is geen doorgaande weg dus bewoners gebruiken hun auto voornamelijk voor woon-werkverkeer. Als je het zo bekijkt dan zijn er te veel parkeerplekken bijgekomen.”


De nieuwe situatie in de Cressantlaan in Hoefplan. - Roxanne Borgman

Groenstroken

“De weg hier is echt enorm breed voor de functie die het heeft, terwijl het doel van het waterplan juist is om meer te gaan vergroenen. Want: hoe meer groen je neerzet, hoe beter voor de wateropvang.” Volgens Wiebe gaan de groenstroken die wel zijn aangelegd ook niet hand in hand met de toegankelijkheid van de buurt. “De stoep is aan beide zijden veel te smal. Ook hier waar de groenstroken staan en waar de stoep breder is dan die aan de noordzijde, kun je niet met twee rolstoelen langs elkaar heen. Dan zul je moeten uitwijken naar de groenstrook. En dat is best wel gevaarlijk. Het college komt vervolgens met kleine voorstellen om de toegankelijkheid op te lossen door hier en daar wat te verbreden en oversteken aan te leggen, voor een basis die eigenlijk al niet oké is.” De groenstroken zijn volgens Wiebe ook onhandig neergezet. “Als je nu je auto uitstapt, dan stap je uit op de groenstrook.” Volgens Wiebe zouden daar paden aangelegd moeten worden van de woning naar de weg, zoals één bewoner al eigenhandig met wat stoeptegels heeft gedaan.

Rollatorweg

“Eigenlijk,” zegt Wiebe, “zou deze hele weg voor voetgangers moeten zijn. Auto’s moeten of omrijden of te gast zijn. Als we het STOMP-principe toepassen dan moet deze weg voor voetgangers worden, veranderen de trottoirs in groenstroken met paden van huis naar weg, en zijn er veel minder parkeerplekken. Zo maken we Alkmaar echt duurzamer, leefbaarder en toegankelijker.” Een bewoonster die aan komt wandelen en aandachtig luistert, ziet daar wel wat in. “Het moet een rollatorweg worden,” besluit zij. “Dan kunnen alle mindervaliden hier rustig en zorgeloos wandelen.”