Is een finaal kwijtingsbeding wel zo finaal?
Is een finaal kwijtingsbeding wel zo finaal? (Foto: lev dolgachov)

Is een finaal kwijtingsbeding wel zo finaal?

Partnerbijdrage

In de praktijk zien wij dat veelvuldig vaststellingsovereenkomsten worden gesloten tussen werknemers en werkgevers ter beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. In een vaststellingsovereenkomst wordt meestal een zogenaamd finaal kwijtingsbeding opgenomen. Dit houdt in dat partijen verklaren na uitvoering van de in de vaststellingsovereenkomst neergelegde afspraken niets meer van elkaar te vorderen hebben. Maar is zo’n finaal kwijtingsbeding wel zo finaal? Wat nu als sprake is van een omstandigheid waarvan u als werknemer niet op de hoogte was ten tijde van het aangaan van de vaststellingsovereenkomst? Stel, u komt er enige tijd na ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst achter dat u nog onregelmatigheidstoeslag te goed heeft volgens cao. Kunt u hier dan nog aanspraak op maken? Partijen kunnen strijden over de vraag of het finale kwijtingsbeding ook ziet op deze onregelmatigheidstoeslag. 

Wanneer bepaalde rechten c.q. vorderingen niet ter sprake zijn gekomen bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst, bestaat het risico dat deze rechten c.q. vorderingen niet vallen onder de finale kwijting. 

U zou wellicht denken dat finale kwijting altijd finaal is, want daar is het beding immers voor bedoeld: het voorkomen van verdere aanspraken van een van beide partijen. Toch is dat niet het geval. Finale kwijting kan namelijk onder bepaalde omstandigheden niet finaal zijn.

Uit een arrest van de Hoge Raad van 12 oktober 2012 is eerder gebleken dat een finaal kwijtingsbeding niet per definitie finaal is. Zo kon een werknemer die nog optierechten (op aandelen) had deze rechten ook na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst waarin finale kwijting was overeengekomen, alsnog uitoefenen. Nu de optierechten niet besproken waren tijdens de onderhandelingen, hoefde de werknemer niet te verwachten dat optierechten inbegrepen waren in de finale kwijting. (Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:HR:2012:BX7588)

Echter, in een uitspraak van de kantonrechter Den Haag van 10 augustus 2017 is bepaald dat er in het geval van finale kwijting moet worden gekeken naar de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan die finale kwijting mochten toekennen. Ook moet er worden gekeken naar wat partijen van elkaar mochten verwachten met betrekking tot die finale kwijting, de zogenaamde Haviltexnorm. (Vindplaats uitspraak:ECLI:NL:HR:1981:AG4158). 

Vervolgens merkt de kantonrechter op dat de bedoeling van een vaststellingsovereenkomst is, om een einde te maken aan een geschil dat tussen partijen bestaat. De kantonrechter overweegt in deze dat bij de onderhandeling over de beëindiging van het dienstverband nergens een voorbehoud is gemaakt voor wat betreft de toekomstige uitbetaling van in deze casus de onregelmatigheidstoeslag. De kantonrechter wijst de vordering dan ook af: finale kwijting is finale kwijting! (Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2017:9969).

Slotsom is dat het essentieel is om zorgvuldig stil te staan bij alle vorderingen die over en weer bestaan of kunnen bestaan. Zorgt u ervoor dat u over alle mogelijke vorderingen en schulden onderhandelt. Formuleert u vervolgens het finaal kwijtingsbeding zo specifiek mogelijk, zodat achteraf geen discussie kan bestaan of een vordering al dan niet onder de finale kwijting valt. Laat u goed adviseren bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst om ervoor te zorgen dat er geen vorderingen blijven liggen zoals bijvoorbeeld een nabetaling op grond van een cao. 

Schipper en Lof Advocaten
Astrid Lof

www.schipperenlof.nl

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Alkmaar

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Zanger en gitarist Paul van Kessel in De Brouwerij Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Stedelijk Museum Alkmaar: ‘Voor het eerst een tentoonstelling die over één specifieke plantage gaat’ Cultuur 28 nov, 21:01
Afbeelding
Goud voor elfjarige Olivia Voskuijl Algemeen 28 nov, 15:44
Afbeelding
Theatervoorstelling Mensenkinderen in première Algemeen 28 nov, 15:28
Afbeelding
Oranje in Qatar: matige start kan leiden tot groot succes Oranje 28 nov, 15:00
Afbeelding
Brons op WK trampolinespringen synschroon Algemeen 28 nov, 14:58
Afbeelding
Groots Alkmaar over Gastvrijheid Algemeen 28 nov, 14:51
Afbeelding
Kerstconcert Grootkoor Alkmaar met Henk Poort Algemeen 28 nov, 14:30
Afbeelding
AlkmaarPas nu ook voor middeninkomens Algemeen 28 nov, 14:21
Afbeelding
Sam van Etten sluit af in Egypte en Rosmalen Algemeen 28 nov, 13:55
Afbeelding
Angels zingt Winterwarmte Algemeen 28 nov, 13:42
Afbeelding
Green Soap Company: ‘Doe mee aan de OVNH, alleen al voor publiciteit en een groter netwerk’ Algemeen 28 nov, 10:59
Afbeelding
Wat je kunt verwachten van een PowerPoint designer Algemeen 27 nov, 15:19
Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief