Subsidievoorstel dierenwelzijn zorgt voor reuring bij gemeenteraad

Politiek
Sarah Pesie van Partij voor de Dieren pleit voor weigeren subsidie Alkmaar Ontzet 450 bij inzet dieren ter vermaak.
Sarah Pesie van Partij voor de Dieren pleit voor weigeren subsidie Alkmaar Ontzet 450 bij inzet dieren ter vermaak. (Foto: Gemeente Alkmaar)

ALKMAAR – Een voorstel over dierenwelzijn van Partij voor de Dieren (PvdD), mede ingediend door GroenLinks (GL), zorgde voor reuring tijdens de gemeenteraad van 27 oktober. In het voorstel verzoekt de partij om tijdens subsidieaanvragen voor Alkmaar Ontzet 450 jaar activiteiten te weigeren waarbij dieren worden ingezet ter vermaak. Een aanleiding was onder andere het ringsteekongeluk tijdens de afgelopen ontzetviering.

Subsidie weigeren voor Alkmaar Ontzet 450 jaar bij inzet dieren ter vermaak

“Wij hebben deze motie ingediend omdat we zien dat er een jaar vol festiviteiten aankomt en we daarbij een kans zien om dierenwelzijn te waarborgen,” begon raadslid Sarah Pesie van PvdD haar betoog. “Door de subsidieaanvragen waarbij dieren in het spel zijn te stoppen geven we een duidelijk signaal dat we daarvan geen voorstander zijn in de gemeente. Daarbij denken we vooral aan dieren die in optochten of shows worden gebruikt.” 

‘Het was een ongeluk’

Aanleiding voor de motie was onder andere het ringsteekongeluk bij de afgelopen ontzetviering waarbij een paard om onduidelijk redenen tijdens het Oudhollands Ringsteken onverwachts op hol sloeg en twee koetsen zwaar beschadigde. Volgens Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar was er sprake van een ongeluk, en gebeurde het niet omdat “mensen slecht waren voor het paard.” Daarbij stelde Bolte dat er een landelijke dierenwet is en dat niet alles zomaar mag met dieren. “Moet dan alles wat met dieren te maken heeft verboden worden, terwijl het landelijk wel gewoon mag?”

Stress bij dieren

Voor PvdD ging het niet alleen om het ringsteekincident, maar ervaren dieren veel stress bij dit soort evenementen en activiteiten, waardoor ongelukken vaker kunnen voorkomen. Pesie: “Het is gewoon zo dat als dieren stress ervaren, dat is wetenschappelijk meetbaar, dat ze dan eerder raar gedrag gaan vertonen. Dus een dier blootstellen aan harde geluiden of drukte, of het nu een paard, lama, hond is, dan gaat deze gewoon rare dingen doen. En dan kun je zeggen dat de ene persoon het dier heel kundig traint waardoor het dier het wel redt, maar in de praktijk blijkt dat het niet zo goed gaat.”

‘Eerder raar gedrag bij stress’

Corina Garcia van GroenLinks kon dit beamen: “Wij dienen deze motie mede in omdat wij vinden dat inzet van dieren allerlei risico’s met zich meebrengt die je gewoon niet moet willen tijdens een leuk evenement. Helaas was het ringsteken bij het Alkmaars Ontzet daar een vreselijk voorbeeld van en dat er geen gewonden zijn gevallen is echt een wonder.”

Twijfel

Diverse raadsleden betwijfelden of dieren wel zoveel stress ervaren tijdens evenementen en activiteiten. Zo vroeg Ruud van Lier (OPA): “Kan het niet zo zijn dat er paarden zijn die het heel leuk vinden om in zo’n optocht mee te lopen?” en stelde Pieter Dijkman (VVD): “Ik zie uit mijn eigen ervaring dat dieren buitengewoon blij worden als ze weer eens iets anders mogen dan alleen maar in de wei staan. Dieren zijn gewoon blij met afwisseling. En daarom is het ook mooi als ze in een optocht mee kunnen rijden.”

‘Ik word getriggerd door het onderwerp’

Gosse Postma (CDA) is voorstander van goede omgang met en respect voor dieren maar waakt ervoor dat er niet nog een traditie verloren gaat door de optocht met de paarden af te schaffen. “Ik word heel erg getriggerd door dit onderwerp,” zegt Postma, “want die Kennemer Ruiters en die vaandeldrager voorop: ik word er helemaal emotioneel van.”

Uitweiding

Voorzitter en Burgemeester Anja Schouten moest raadsleden herhaaldelijk tot de orde roepen omdat zij uitweidden over het onderwerp: “Wat voor ons ligt is het subsidieplafond voor Alkmaar 450. Laten we het daarover hebben.” Ook Maaike Kardinaal (GL) kwam met een ordevoorstel: “We horen dat er hier continu flauwe grappen worden gemaakt naar Partij voor de Dieren. We vinden dat niet oké. Ik snap dat het lastig is maar laten we op de inhoud het debat aangaan.”

Dierenwelzijnsnota 2024

Wethouder Ad Jongenelen (BAS) van Dierenwelzijn was blij met de discussie die werd gevoerd over dierenwelzijn, maar moest het voorstel uiteindelijk afraden omdat de landelijke dierenwet dit soort activiteiten niet verbiedt. Het niet toekennen van subsidies gebaseerd op inzet van dieren voor vermaak zou een vorm van machtsmisbruik zijn. Wel nodigde de wethouder “eenieder uit, met name onze collega’s van de Partij voor de Dieren, om actief mee te gaan doen om de Dierenwelzijnsnota te gaan herzien zodat we vanaf 2024 een nota hebben waar iedereen zich in kan vinden en waar we wellicht nog stappen kunnen maken in het nog verder beschermen van dieren.” 

De PvdD kon zich hierin vinden en sprak van een “hele positieve ontwikkeling dat de wethouder vooruit kijkt naar wat we met de dierenwelzijnsnota kunnen doen en dat we in gesprek kunnen gaan met elkaar.”