Gemeente Alkmaar roept geen klimaatcrisis uit

Politiek
Fractievoorzitter Kivilcim Pinar van Partij voor de Dieren wil dat de raad, en het college, de urgentie erkent van de klimaatcrisis waarin we wereldwijd verkeren.
Fractievoorzitter Kivilcim Pinar van Partij voor de Dieren wil dat de raad, en het college, de urgentie erkent van de klimaatcrisis waarin we wereldwijd verkeren. (Foto: Screenshot raadsvergadering gemeente Alkmaar)

ALKMAAR – De gemeenteraad kon maandag 28 november niet worden overtuigd om in Alkmaar de klimaatcrisis uit te roepen. Het betrof een voorstel van Partij voor de Dieren (PvdD), PvdA, GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie. De partijen wilden dat het college de uitspraak als leidraad zou gebruiken bij het opstellen en uitvoeren van Agenda Duurzaam Alkmaar. Hoewel wethouder Nicole Mulder (GroenLinks) van onder andere Duurzaamheid nog aangaf dat het uitroepen van de klimaatcrisis door de raad ervoor zou zorgen dat de prioriteiten wel degelijk zouden verschuiven, stemde de meerderheid alsnog tegen.

Raadsleden niet overtuigd van effect uitroepen klimaatcrisis

“Het zijn moeilijke tijden. Ons land, en onze gemeente, wordt vanuit verschillende perspectieven beproefd,” zo begon Fractievoorzitter Kivilcim Pinar van Partij voor de Dieren zijn betoog. “Inflatie brengt als gevolg veel zorgen over het bestaanszekerheid met zich mee. Een regelrechte crisis voor veel huishoudens. Tegelijkertijd vergeten we hierdoor de grootste opgave van deze tijden. Éen die verder gaat dan het hier en nu. Een crisis die al het andere overstijgt en meerdere generaties zal duren. De klimaatcrisis.” Door de klimaatcrisis uit te roepen wilden PvdD, PvdA, GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie dat de gemeente Alkmaar zou erkennen dat er een klimaatprobleem is en tevens dat de urgentie van dit probleem onderkend zou worden. Ook wilden de partijen hiermee een concrete opdracht meegeven aan het college: een krachtig en eerlijk duurzaamheidsbeleid.

‘We vinden het te veel blabla’

Te abstract, vond raadslid Haverlag van BAS. Hij erkende de klimaatproblemen, maar wil vooral concrete stappen zetten. “Het uitroepen van een crisis is een vrij abstract verhaal voor de meeste mensen. De urgentie is bij velen bekend, maar de Alkmaarders willen praktische en concrete hulp om te verduurzamen en zitten niet te wachten op het uitroepen van een extra crisis. Dat vinden wij te veel blabla en te weinig concrete oplossingen.”

Lokaal probleem

Raadsleden waren ook van mening dat het uitroepen van de klimaatcrisis in Alkmaar weinig met Alkmaar te maken had en dat klimaatproblemen vooral een taak was voor de landelijke overheid. Ook zaten raadsleden niet te wachten om voor elke crisis een apart beleid te gaan voeren. Raadslid Seignette van GroenLinks dacht daar anders over: “Het erkennen dat we te maken hebben en ook actief bijdragen aan een crisis is een goede start voor nieuw beleid. Dit om de nodige urgentie in het komende beleid te krijgen.” 

‘Het is een reële en concrete bedreiging’

Ook de argumentatie dat de klimaatcrisis niets met Alkmaar van doen zou hebben ging voor hem niet op. “Fysische geografen van de Universiteit Utrecht hebben de effecten van klimaatverandering op onder andere de Noord-Hollands polders onderzocht. Zij geven aan dat door een combinatie van een hogere zeespiegel en langere en hevige wind en neerslag, het drooghouden van onze polders steeds lastiger zal worden. We zullen steeds meer water steeds verder omhoog moeten pompen. Dat is een reële en concrete bedreiging voor de polders in onze gemeente. Als we klimaatverandering niet beheersbaar kunnen houden, dan zal er vroeg of laat te veel verdrassing plaatsvinden om landbouw of wonen in de Schermer, Eilandspolder en Starnmeer te handhaven. Dit raakt ons dus ook.”


Raadslid Roy Seignette van GroenLinks liet weten dat de klimaatcrisis Alkmaar wel degelijk raakt. - Screenshot van raadsvergadering gemeente Alkmaar

Verschil

De SP vroeg wethouder Nicole Mulder nog om een oordeel over de motie. “Als uw raad heel expliciet voor deze motie zou kiezen dan legt het college die prioriteit natuurlijk wel heel hoog,” zo stelde de wethouder. “Een crisis vereist echt een directe aanpak.” Door in te stemmen met het voorstel en een klimaatcrisis uit te roepen zou de raad volgens Mulder wel degelijk enige verschil kunnen maken. De meerderheid van de raad was daar echter niet van overtuigd. Raadslid Van Vliet van SPA was daar heel duidelijk over in zijn stemverklaring: “De seniorenpartij zou zich kapot schamen als er morgenochtend in de krant staat dat Alkmaar de klimaatcrisis erkend. We kunnen op geen enkele manier inschatten wat de baten en lasten zouden zijn voor de Alkmaarse burger.”