Eetbaar Boskoop van start: ‘Positieve samenwerking’

Nieuws
Kinderburgemeester Yfke bij de aanplant, met Dorpsoverlegvoorzitter Johan van der Laan (midden) en gemeentemedewerkers Wilko en Ron.
Kinderburgemeester Yfke bij de aanplant, met Dorpsoverlegvoorzitter Johan van der Laan (midden) en gemeentemedewerkers Wilko en Ron. (Foto: Morvenna Goudkade)

BOSKOOP – Feestelijk moment in Boskoop. Daar werd op Nationale Boomfeestdag 15 november de aftrap gehouden van Eetbaar Boskoop. Een vergroeningsproject waarbij het openbaar groen wordt opgefleurd met eetbare bomen en planten. De start was op de Wilgenhout, met de aanplant van drie appelbomen ‘Schone van Boskoop’.

Door Morvenna Goudkade

Het is, voor het eerst in dagen, droog en zonnig als het plantmoment is aangebroken. Mensen hebben zich verzameld op de plek: een groenstrook langs de Puttelaan, bij de Wilgenhout. Leden van het Dorpsoverleg Boskoop, van de gemeente, buurtbewoners en schoolkinderen staan paraat. Er is een kraampje met koffie, thee en limonade. En er is een kist met appels.

‘Er komen hier straks appels aan de bomen en dan kunnen mensen er appeltaart van bakken’

Kinderburgemeester Yvke Stolker (11) houdt een speech. “Het is vandaag Boomfeestdag, deze dag wordt al gehouden vanaf 1957. Er zijn tot nu toe al 22 miljoen bomen geplant, door schooljeugd”, vertelt de Boskoopse scholiere. Groen hoort bij Boskoop, vindt de kinderburgemeester, die ook enthousiast is over eetbaar groen.“Er komen straks ook appels hier aan de bomen en dan kunnen mensen er appeltaart van bakken.”

“Mooi om de samenwerking tussen Dorps-overleg en gemeente te laten zien’

Vanuit het Dorpsoverleg Boskoop is voorzitter Johan van der Laan aanwezig, ook Damian Scholten, Sven Huisman en Marc den Hertog zijn erbij. Vanuit de gemeente zijn er gebiedsadviseur Dennis Perdok, gebiedsopzichter Wilko en medewerker Ron van wijken & kernen en participatie in de wijk. “Dit is een mooi project”, vinden zowel de leden van het Dorpsoverleg als de vertegenwoordigers van de gemeente. “We zitten regelmatig met elkaar om tafel om zaken die voor Boskoop belangrijk zijn te bespreken. Daarbij werken we samen in de Groencommissie. We bespreken dan de staat van onderhoud, ideeën om meer groen te planten of anders in te richten. Binnen de Groencommissie hebben we Eetbaar Boskoop met elkaar opgepakt en uitgewerkt.” Het idee van Eetbaar Boskoop houdt in dat er op allerlei plekken eetbare bomen en struiken geplant kunnen worden, op voordracht van inwoners. Een oproep onder de Boskopers leverde 13 reacties op. “Alle genoemde locaties zijn door de gebiedsopzichter bekeken en getoetst op haalbaarheid”, vertelt Dennis Perdok. “Niet alle plekken bleken geschikt. Sommige locaties vielen af vanwege geplande andere projecten of omdat er kabels, leidingen of rioleringen lagen. Maar gelukkig waren er ook plekken die aan alle voorwaarden voldeden.”

Dan is het moment aangebroken om daadwerkelijk te gaan planten: de kinderburgemeester krijgt daarbij assistentie van leerlingen van basisschool De Zevensprong. Onder hen kinderwethouder Beau van den Haak. Als de drie appelbomen op hun plekje staan, wordt er nog een tijdje nagepraat. “Mooi om de positieve kanten van de samenwerking tussen Dorpsoverleg en gemeente te laten zien”, vindt Damian Scholten. Gebiedsadviseur Perdok sluit zich hierbij aan: “We onderstrepen hierbij hoe belangrijk we het vinden dat we dit samen opgepakt hebben. Om zo iets positiefs voor Boskoop te betekenen.” Eetbaar Boskoop gaat de komende tijd gewoon door. Inwoners kunnen locaties aanmelden die in aanmerking komen. Dit kan via de kanalen van Dorpsoverleg Boskoop, of via mail: secretariaat@dorpsoverlegboskoop.nl