Stadsdeelcommissie: Rijkswaterstaat moet geluidsschermen A10 nu snel aanpakken

Algemeen
Door schade en schande wijzer worden
Door schade en schande wijzer worden (Foto: Rijkswaterstaat)

NOORD - De gesloopte geluidsschermen op diverse plekken langs de A10 in Noord en Landsmeer moeten zo snel worden vervangen. Rijkswaterstaat maakt echter nog geen aanstalten om het verkeerslawaai voor omwonenden in Noord en Landsmeer binnen de perken te houden. Wat nu?

door Tom Tossijn

Rijkswaterstaat (RWS) doet te weinig aan de wederopbouw van de deels gesloopte (verlaagde) geluidsschermen langs de A10. Gedoe over geld, aanbesteding en wachten op toestemming van de minister zorgt ervoor dat RWS op zijn handen blijft zitten en bewoners langs de A10 – Noorderlingen en Landsmeerders – veel last blijven houden van normoverschrijdend verkeerslawaai. Volgens een inspreker in de commissievergadering van vorige week zou RWS pas in 2025 de knoop gaan doorhakken. De stadsdeelcommissie vindt die termijn onaanvaardbaar en dringt bij het DB aan op maatregelen op veel kortere termijn. Daarover heeft ze al eerder een advies uitgebracht.

Storm

De geluidsschermen zijn deze zomer door RWS weggehaald of verlaagd omdat ze onveilig waren. Een deel daarvan vloog de lucht in bij een eerdere storm dit voorjaar. Het gaat om de gedeelten bij afrit S117, Kadoelenbrug tot tankstation Kadoelen, Banne van Achtersteven tot de Noordhollandsch Kanaalbrug en afrit S116 tot de Beemsterstraatbrug.

Er moeten nu weer nieuwe, hogere en betere schermen worden geplaatst vanwege de aanpak van het verkeerslawaai. Alleen gebeurt er niet veel langs de snelweg: niemand maakt aanstalten om nieuwe geluidsschermen te plaatsen. Extra complicerende factor is dat de geluidsschermen langs de A10 Noord onderdeel uitmaken van een komend programma van groot onderhoud in Noord-Holland aan snelwegen, bruggen en tunnels in 2025. Dat maakt een snelle reparatie lastig.

Telefoontje met de minister

De vraag is of in de tussentijd niet ten minste de maximumsnelheid op de A10 kan worden verlaagd tot 80 km per uur, zodat er minder verkeerslawaai is voor omwonenden. Is het dagelijks bestuur van Noord bereid zijn invloed uit te oefenen om een telefoontje door de wethouder met de minister te laten plegen over de aanpak van de werkzaamheden? De inspreker en diverse commissieleden drongen daarop aan.

Meer boven tafel krijgen

Portefeuillehouder Yassmine el Ksaihi maakt in haar reactie van haar hart geen moordkuil: ze vond de traagheid van RWS en het uitblijven van maatregelen maar niks. “RWS doet het liefst zo min mogelijk”, constateert de portefeuillehouder geïrriteerd. Ze gaat ervan uit dat de wethouder al haar invloed bij de minister aanwendt om óf zo snel mogelijk met de aanleg van nieuwe geluidsschermen te beginnen óf binnen afzienbare tijd over te gaan tot snelheidsbeperkingen en dus ook minder verkeerslawaai op het Noordse en Landsmeerder deel van de A10. De minister heeft alleen nog geen besluit genomen. Dan doet RWS ook niet veel, verzuchtte El Ksaihi. En als burgers willen procederen, dan kunnen ze dat natuurlijk. “Misschien dat omwonenden meer boven tafel krijgen dan wij aan deze tafel”, aldus El Ksaihi.    

Wordt vervolgd.