Verhaal van Noord staat als een paal boven water

Nieuws
 Bas Kok en Annelies Vlasblom
Bas Kok en Annelies Vlasblom (Foto: Aangeleverd)

Amsterdam-Noord is het snelst groeiende stadsdeel van Amsterdam, maar er is weinig bekend over haar rijke geschiedenis. Van oudsher is Noord een deel van de stad waar de scheepswerven en fabrieken waren gevestigd. Nu is daar bijna niets meer van te zien.

Daar willen ontwerper Annelies Vlasblom en schrijver Bas Kok verandering in brengen. 

“Wij willen de Noordse geschiedenis zichtbaar maken! Vanuit Amsterdam 750 hebben we subsidie ontvangen voor een pilotproject wat uit twee delen bestaat: de Verhaalpaal met een bijbehorend boek.” 

Op zes bijzondere historische locaties in Overhoeks, het oudste gebied van Amsterdam-Noord, plaatsten Vlasblom en Kok een Verhaalpaal die de voorbijganger vertelt wat er op die plek heeft plaats gevonden. De Verhaalpalen zijn openbaar toegankelijk, gericht op een brede doelgroep en 24 uur per dag te bezichtigen.

Het boek van Bas Kok verschaft verdieping aan degene die meer wil weten. Deze pilot wil het duo in oktober 2024 gerealiseerd hebben.