Het ‘ravijnjaar’ samen oppakken

Politiek
Financiële uitdagingen voor de deur
Financiële uitdagingen voor de deur (Foto: Stockfoto)

GEMEENTE BERGEN - Zoals het er nu uit ziet krijgen de gemeenten in Nederland vanaf 2026 aanzienlijk minder geld uit het Gemeentefonds. De uitkering uit het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeenten naast de gemeentelijke belastingen.

Met deze uitkering wordt onder meer onderhoud van de wegen en het openbaar groen betaald, maar ook taken als brandweer, milieu en sociale zaken. Veel van deze taken zijn ondergebracht bij gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio, GGD en de Omgevingsdienst NHN. Wanneer de gemeente Bergen NH minder geld uit het Gemeentefonds krijgt, heeft dit ook gevolgen voor deze taken.


Partij ONS DORP - (Foto: aangeleverd)

Motie

In de raadsvergadering van 15 februari heeft de fractie ONS DORP bij monde van Jan Houtenbos met een motie de besturen van de omliggende gemeenten en de besturen van de gemeenschappelijke regelingen opgeroepen om mee te denken over oplossingen om de financiële problemen van het ravijnjaar 2026 op te lossen, dan wel op te vangen. Dit voorstel van ONS DORP is unaniem door de raad van Bergen overgenomen.