Gemeente Hollands Kroon initieert platform voor informatie, advies en hulp bij een scheiding

Algemeen
Marina (l) en Marleen hopen scheidingsplein.nl preventief werkt.
Marina (l) en Marleen hopen scheidingsplein.nl preventief werkt. (Foto: Pers Bureau Dasbach)

ANNA PAULOWNA - Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor een gezin. Het brengt veel emoties met zich mee. Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen. Er breekt een onrustige en onzekere periode aan waarin veel geregeld moet worden en belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Kinderen kunnen in deze onzekere periode een steuntje in de rug goed gebruiken. 

Wij hopen dat het scheidingsplein preventief werkt

In de gemeente Hollands Kroon is sinds een klein jaar een echtscheidingsspreekuur geopend. Een bijzonder spreekuur omdat het juridisch en sociaal domein samenkomen om inwoners die gaan scheiden, of dit overwegen, in een vroeg stadium te helpen. Het echtsscheidingsspreekuur is onderdeel van een pilot, welke door de gemeente Hollands Kroon is geleid. De gemeente doet dit in het kader van de verbeterplannen voor de jeugdzorg, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Dupe

Kinderen zijn vaak de dupe als ouders ruzie maken om de scheiding. Het doel van deze pilot is het voorkomen van vechtscheidingen en daarmee ook het voorkomen van gedwongen jeugdhulp. In een eerder stadium heeft de gemeente Hollands Kroon samen met zestien andere gemeenten, Parlan jeugdhulp, de jeugd- en gezinsbeschermers, Incluzio en de advocatuur, de website scheidingsplein.nl ontwikkeld. Op deze website kunnen inwoners terecht voor informatie, advies en ondersteuning over echtscheidingen. 

Jeugdbescherming

Projectontwikkelaar Marina Rolvink geeft aan hoe een en ander in zijn werk is gegaan. “Uit een rapport van de inspectie voor jeugdzorg bleek dat kinderen in de knel onvoldoende werden beschermd. Alle gemeenten kregen de opdracht een verbeterplan te schrijven. Ikzelf en een collega van de gemeente Hollands Kroon hebben vervolgens geïnformeerd naar de mening van de jeugdbescherming over dit rapport. Toen meldden zij dat 80% van hun instroom scheidingsgerelateerd is. Ze gaven aan de hele dag bezig te zijn met strijdende ouders, in plaats van met de kinderen. Toen dacht ik: ‘Daar moeten we toch preventief iets voor kunnen verzinnen?’. Dat de kinderen niet meteen onder toezicht komen te staan, maar dat ze al veel eerder in beeld zijn. En dat de ouders ook sneller worden geholpen, zodat ze niet al strijdend ten onder gaan. Hiervoor hebben we onder andere het scheidingsplein bedacht en dit, samen met de andere collega-gemeenten, meegenomen als verbeterplan naar de inspectie voor jeugdzorg.”

Positiviteit

Deze gedachte mondde uit in de ontwikkeling van het digitale scheidingsplein. Marina: “Het is een platform waar mensen die - als ze al denken aan een scheiding - terecht kunnen voor de nodige informatie. Het digitale platform is er ook voor betrokkenen als ouders en vrienden met vragen als: ‘Mijn zoon gaat scheiden, maar mijn schoondochter krijgt de kinderen. Wat betekent dat voor mij?’. Belangrijk daarbij is dat positiviteit van invloed kan zijn op hoe je jezelf gedraagt.”

Aanbod

Projectleider Marleen Ton is sinds half september vorig jaar behept met de gang van zaken rondom het scheidingsplein. Zij legt uit: “Het scheidingsplein is een samenwerking met meerdere gemeenten. Bezoekers van het scheidingslein.nl kunnen op de site aangeven in welke gemeente ze woonachtig zijn, waarna het aanbod per gemeente in beeld verschijnt.”

Ervaringsdeskundige

Toen Marleen voor dit project werd benaderd is ze vrijwel onmiddellijk aan de slag gegaan. “Ik ben ervaringsdeskundige dus Ik vond deze thematiek heel interessant. Als kind heb ik ook een scheiding meegemaakt van mijn ouders. Toen ik aan deze pilot begon voelde ik meteen enthousiasme en warme betrokkenheid om me heen. Heel inspirerend. Daarom ben ik ingestapt. Iedereen heeft hier zo’n passie voor, dus ik vind het heel tof om dit project verder te kunnen uitrollen.”

Ouderbijeenkomst

Wanneer mensen het scheidingsplein bezoeken verschijnt er meteen al de nodige informatie over wat er allemaal op je af kan komen in geval van scheiding. Marleen: “Daarnaast is er een duidelijk aanbod waar de gemeente Hollands Kroon haar inwoners kan ondersteunen. Zo is er een wijkteam dat hulp kan bieden, er is een spreekuur voor het juridisch loket voor praktische en juridische vragen, én er komt nog een aanbod in samenwerking met de Stichting Villa Pinedo, het platform voor kinderen met gescheiden ouders. Ouders kunnen zich hierbij aanmelden voor een gratis online training van zes modules voor het hele scheidingsproces. Last but not least bieden we op 17 februari - als corona het toelaat - een ouderbijeenkomst waar een ervaringsverhaal van een jongere wordt gedeeld, om ouders te wijzen op het kind-perspectief. Zo’n bijeenkomst willen we vier keer per jaar organiseren.”

Vroeg stadium

Marina: “Door mensen te informeren hopen wij dat de-escalatie van een heleboel emoties al zo vroeg mogelijk plaatsvindt. Ze kunnen dus meteen al terecht bij het wijkteam en het juridisch loket. Wat wij heel graag willen is dat ouders in gezamenlijkheid - bij wijze van spreken met een opa en oma - naar zo’n informatieavond komen waarop ze een jongere horen praten over hun negatieve dan wel positieve ervaringen tijdens een scheiding. Wij willen mensen die overwegen te gaan scheiden in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken. Het gebeurt helaas te vaak dat kinderen er maar tussen blijven zitten. En je gunt het ouders ook niet want zij handelen veelal vanuit een emotie die ze niet kunnen stoppen. Het is een heel proces en daarom richten wij ons op de betrokkenen, want je blijft altijd iemands kind. Wij hopen dat het scheidingsplein preventief werkt, zodat kinderen niet nog meer beschadigd raken. Die onschuldige wezens hebben er namelijk niet om gevraagd.”

Marleen Ton tenslotte: “Bij mij had het veel gescheeld als mijn ouders niet zo negatief over elkaar hadden gepraat in mijn bijzijn. Ik hoop dat we de betrokkenen bereiken en dat ze ons platform gaan gebruiken.”

Zie voor meer informatie: www.scheidingsplein.nl

Marleen (l) en Marina in het Kroondomein in Anna Paulowna.