Veel animo voor oprichtingsbijeenkomst Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer

Algemeen
In groten getale waren inwoners van Hensbroek en Wogmeer naar het dorpshuis gekomen.
In groten getale waren inwoners van Hensbroek en Wogmeer naar het dorpshuis gekomen. (Foto: Fer Korver Fotografie)

HENSBROEK - Het leek wel een exodus van bewoners uit Hensbroek en de Wogmeer naar Dorpshuis ‘De Oude School’, dinsdag 1 maart. Een volle zaal met een bonte mensenmix van 18 tot 80+ jaar kwam die avond naar de oprichtingsvergadering van de Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer. Meer dan zeventig mensen keken vol verwachting toe hoe de Chris Bakker de voorzittershamer in ontvangst nam van de Heer van Hensbroek en met de woorden “We gaan ons richten op het heden en de toekomst” de bijeenkomst startte.

Een prachtig moment voor de dorpen. En bovendien een belangrijke, want uit de dorpsenquête (begin 2020) blijkt dat nog niet iedere Hensbroeker trots is op zijn of haar dorp. Slechts een ruime helf (53 procent) is ‘heel trots’, aangevuld met 30 procent ‘een beetje trots’. Dan blijft er nog 17 procent over die neutraal of niet trots is. Dat is voor verbetering vatbaar, aldus de Dorpsraad.

Meer leefbaarheid en reuring

De doelstelling van de Dorpsraad is om een omgevingsvisie te maken, de leefbaarheid in het dorp - in de breedste zin van het woord - te vergroten en op te komen voor de algemene belangen van de bewoners van Hensbroek en Wogmeer-West. De aanwezige wethouder Rosalien van Dolder ziet ze nu al als een fijne en waardevolle sparringpartner voor het College van B&W en de gemeente Koggenland. De Dorpsraad wil meer sociale activiteiten in het dorp organiseren in samenwerking met ‘t Springend Paard, Het Wapen van Wogmeer, de Hensbroeker Kerk en het Dorpshuis. Net als vroeger zullen nieuwe dorpsbewoners officieel welkom worden geheten en er komen ‘koffie-uurtjes’ waarbij men kan bespreken wat er in het dorp leeft. Twee andere speerpunten draaien om ‘meer’; Meer groen en ‘Meer bij het meer’. De Dorpsraad staat er niet alleen voor en steunt graag andere initiatieven die in het dorp zijn opgestart, zoals de Kidsclub en het DOE-team ter verbetering van de speeltuinen in Hensbroek.


Wethouder Rosalien van Dolder spreekt de aanwezigen toe. Naast haar Terry Zwagerman. - Foto: Fer Korver Fotografie

Afwisseling, politiek en een borrel

Het programma van de oprichtingsvergadering bood een volledig, goed voorbereid en afwisselend programma dat werd afgesloten met een gezellige borrel. Alle Dorpsraadsleden kwamen zelf aan het woord om zichzelf voor te stellen: Chris Bakker (voorzitter), Nicole van Stokkum (secretaris), Terry Zwagerman (penningmeester) en raadsleden Cobi van der Gragt, Thomas Mak en Victor de Rooij. De oorspronkelijke initiatiefnemers Margreet Schaap, Terry Zwagerman en John van Schagen werden beloond met een mooie mand tulpenbollen. “De Dorpsraad is als een tulpenbol, ze komt gestaag uit en geeft dan iets moois. En als de bol op is, plant je gewoon weer een nieuwe”, aldus raadslid Cobi van der Gragt.

Interessant was de ‘race tegen de klok’ voor de afgevaardigden van de vijf politieke partijen in Koggenland. Zij kregen allen slechts vier minuten de tijd om hun speerpunten en doelstellingen te vertellen. Niet alleen bij de Dorpsraad, maar ook bij de politieke partijen staan woningbouw en huisvesting voor (jongere) dorpsgenoten hoog op de agenda. Wethouder Van Dolder benadrukte de intentie om bij toewijzing van de woningen in het Pioenhof aan de Julianaweg (beter bekend als ‘t Landje van Mak) de inwoners van Hensbroek en de gemeente Koggenland voorrang te geven. Andere speerpunten binnen de lokale politiek zijn CPO projecten, de nieuwbouw van de basisschool (mogelijk op het B-veld van Apollo), de renovatie van de huidige gymzaal, een ‘Knarrenhof’, meer groen en een betere verkeersveiligheid. Al met al mooie plannen voor het dorp die de saamhorigheid, die er tijdens de bijeenkomst al was, alleen maar zal versterken.

VANESSA KIRUNDA-APPELMAN

Wethouder Rosalien van Dolder spreekt de aanwezigen toe. Naast haar dorpsraadslid Terry Zwagerman.