Noorderschool wordt uitgebreid

Nieuws
De Noorderschool.
De Noorderschool. (Foto: Barbara van Wijk )

OOSTZAAN - Tot grote blijdschap van schoolleiding, ouders en kinderen wordt de Noorderschool uitgebreid. Het streven is om de definitieve bouw in de zomer van 2024 af te ronden. 

door Barbara van Wijk

De school aan De Haal worstelt al langere tijd met ruimtegebrek. Zelfs zo, dat de lerarenkamer al een poos in gebruik is als klaslokaal, zo ook de gezelschapsruimte. Tijdelijk, als tussenoplossing is dat prima, maar dat nu, na vele berekeningen, procedures en onderzoeken, de kogel door de kerk is, daarover zijn de schoolleiding, de ouders en de kinderen echt verheugd. 

Er wordt al gauw een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de uitbreiding van de Noorderschool, maar het schoolbestuur moet eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Ondertussen zorgt de gemeente dat het terrein naast de school wordt opgeknapt. Dat gaat in de meivakantie van dit jaar beginnen. Het streven is om de twee gestapelde noodlokalen zo snel mogelijk te plaatsen, naast de school. Die komen in de plaats van het huidige noodlokaal. De school krijgt hiermee de nodige ruimte om de klassen en de kinderen goed te huisvesten.

Het schoolbestuur had eind 2022 al een omgevingsvergunning aangevraagd, maar de procedure daarvoor was stilgelegd omdat het college het terrein naast de school niet beschikbaar wilde stellen. Daarover is nu echter een positief besluit genomen. Het schoolbestuur gaat dan ook opnieuw een omgevingsvergunning aanvragen.

Het weghalen van het oude noodlokaal en het plaatsen van de nieuwe noodlokalen gaat waarschijnlijk in een vakantie gebeuren. Daar hebben de kinderen geen last van. De definitieve uitbreiding, dus de bouw van de twee definitieve klaslokalen en diverse ruimten voor de kinderopvang, komt op het terrein naast de school (perceel Gans). 

Om verschillende redenen is gekozen voor ‘modulaire bouw’. Deze methode houdt in dat de aannemer kant-en-klare bouwdelen ter plekke in elkaar zet, als een soort bouwpakket. Deze manier van bouwen is in dit geval de meest praktische. Het bouwverkeer is minder zwaar op de smalle route naar de bouwplaats toe en er kan sneller gebouwd worden. Hierdoor is deze oplossing verkeersveiliger en de omgeving heeft minder overlast. 

De exacte datum van de oplevering staat niet vast. Die is afhankelijk van de afhandeling van de omgevingsvergunning, inclusief een eventuele bezwarenprocedure.