Aanleg glasvezelnet in Oostzaan laat op zich wachten

Nieuws
Overal in Oostzaan zal men geduld moeten uitoefenen.
Overal in Oostzaan zal men geduld moeten uitoefenen. (Foto: Barbara van Wijk)

OOSTZAAN - Geduld is een schone zaak, maar niet altijd. In Oostzaan werden de inwoners bijna een jaar geleden lekker gemaakt door Delta Fiber, die campagne voerde om een glasvezelnet in het dorp aan te leggen. De aangeslotenen zouden daardoor supersnel internet hebben, onbeperkte data enzovoort. Om voldoende deelnemers te contracteren heeft Delta stevig gelobbyd en naar het zich liet aanzien was het benodigde aantal deelnemers bereikt. Gesteld werd dat de aanleg van het net kon doorgaan. Sterker nog: in juli 2024 zou het net operationeel kunnen zijn. De deelnemers zitten geduldig te wachten en zich te verheugen op het snelle net, maar er gebeurt helemaal niets. 

door Barbara van Wijk

Erger nog, bij navraag is gebleken dat de planning dusdanig complex is, dat de mogelijkheid bestaat dat het hele project niet doorgaat. Niemand weet daar het fijne van, er wordt niet over gecommuniceerd met de deelnemers. Dat de communicatie niet al te best is, was al geconstateerd in eerdere berichtgeving in deze krant, in juni 2023. Er is daarin ook bekendgemaakt dat het buitengebied van Oostzaan niet zou worden meegenomen in de aanleg van dit glasvezelnet. Te duur voor te weinig huizen, de baten wegen niet op tegen de kosten. Dus pech voor de bewoners, die blijven zitten met een zwakkere internetverbinding. 

De gemeente om haar mening gevraagd, maar ook daar wordt men niet wijzer van: de inbreng van de gemeente is beperkt door de Telecommunicatiewet, die stelt dat gemeentes wél mogen bepalen waar een telecommunicatienet in de grond van de gemeente mag liggen en ze mogen ook de coördinatie van de werkzaamheden regelen in combinatie met de andere ondergrondse leidingen, maar ze kunnen niet bepalen of een aanbieder wel of geen net mag aanleggen. 

Dit betekent dat er meer dan één net in de gemeente kan worden aangelegd. Er werd gesproken over een open netwerk, waarop andere aanbieders kunnen aanhaken. KPN bijvoorbeeld heeft via Glaspoort aangegeven een net te willen aanleggen in de kern van Oostzaan. Over de weigering om in het buitengebied de gewenste voorziening aan te brengen, zegt de gemeente, dat zij alleen hierom kan vragen maar niet afdwingen. Ook niet bij Glaspoort (KPN). De gemeente maakt alleen afspraken over de uitvoering van de aanleg van het glasvezelnet. 

Overigens is er wel overleg met omliggende gemeenten om te onderzoeken of er een gezamenlijke aanpak kan zijn om glasvezel in de buitengebieden toch aangelegd te krijgen. Maar helaas is dit alles niet van vandaag op morgen geregeld.

En nu lijkt het hele plan niet door te gaan. Navraag bij Delta leert ons dat er wél een kleine slag om het arm wordt gehouden. “Het is twijfelachtig of…”, werd er gesteld, dus zal er toch nog weer enig geduld moeten worden betracht. Op dit moment is het glasvezelnet een stip aan de horizon, en juli van dit jaar zal zeker niet gehaald worden, maar wie weet… het tij kan keren. Geduld is dus toch een schone zaak.