Schrijvers en prominenten steunen burgerinitiatief tegen dreigende boskap

(Door Kees de Bakker, samensteller Hier is zon, zee en zand)

SCHOORL - Op verzoek van de Duinstichting/ actiegroep Schoorlse Bos moet Blijven heeft een groot aantal auteurs die meewerkten aan het boek Hier is zon, zee en zand – Schrijvers over Bergen en Schoorl – Van Nicolaas Beets tot Adriaan van Dis (uitgeverij Conserve) zich onomwonden uitgesproken tegen de dreigende bomenkap van 100.000 Corsicaanse dennen in het Baaknol-, Frederiks-Leeuwenkuil- en Van Steijnbos.

Net als diverse prominenten. Een burgerinitiatief hiertegen wordt op vrijdagmiddag 29 november door de voorzitter van de Duinstichting ir. Jan Engelbregt aangeboden aan Arthur van Dijk, Commissaris voor de Koning in het Provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem. Wat mijzelf betreft als Groetenaar is het onvoorstelbaar als publiek en politiek deze dramatische bomenkap voor zoete koek slikken. De gedachte aan stapels gekapte bomen langs de Schoorlse Zeeweg maakt me onpasselijk.

Auteurs boek over de bomenkap

Margriet Brandsma, journalist en schrijver: 'Omdat ik de bomenkap in Schoorl een onzalig idee vind, zeg ik: 'Ja, ik beveel het burgerinitiatief aan!'

Adriaan van Dis, schrijver en presentator: 'Ja, ik ondersteun van harte het burgerinitiatief tegen de bomenkap in Schoorl. Weg met de bijl en leve de wandelaar die rust zoekt tussen de ruisende dennen.'

Jan Engelbregt, voorzitter Duinstichting: 'Gezonde, gewaardeerde bossen kappen terwijl ze voor milieu en klimaat hard nodig zijn? Provincie, luister naar dit burgerinitiatief en stop de waanzin.'

Ko van Geemert, publicist en dichter: 'Geachte Commissaris van de Koning. Ik ben tegen de bomenkap in Schoorl en steun derhalve het burgerinitiatief om deze te verhinderen.'

Arnold de Hartog, schrijver en uitgever: 'Ja, ik beveel het burgerinitiatief van harte aan! Liever meer dan minder bomen in de Schoorlse duinen.'

Hennie Harinck, journalist: 'Bosbranden teisteren grote delen van de wereld en wat doen wij in kneuterig Nederland? Wij kappen moedwillig en doodleuk hele bossen. Als u het nog snapt…'

Jeroen Krabbé, acteur, documentairemaker en kunstschilder: 'Ja, ik steun hierbij het initiatief van harte!'

Hans van Marwijk, kunstschilder: 'Ik steun een algeheel burgerinitiatief om een rigoureuze bomenkap tegen te gaan. Een kleine bomenkap voor meer variatie in het duinlandschap vind ik wel erg mooi. Succes.'

Theo Olthuis, schrijver en dichter, schreef speciaal voor dit verhaal het gedicht Hinderlaag

                            Het Schoorlse Bos is een hinderlaag                         

                             Geen mensenhanden, maar middels

                               de scherpe tanden van de kettingzaag.

                               Alles kort en klein

                              tot een overzichtelijk terrein.

                               Zo zal het zijn als dit echt gebeurt.

Jacob Vis, behalve schrijver ook oud-Staatsbosbeheerder: 'Ja, ik beveel dit burgerinitiatief van harte aan. Zo vaak gebeurt het niet in ons land dat een groep burgers zich sterk maakt voor het behoud van bos en veel beter dan de beherende overheid inziet dat bomen in een kwetsbaar gebied onmisbaar zijn. De stichters van het bos zouden zich in hun graf omdraaien als ze zien hoe hun opvolger ermee omgaan, maar ze zouden juichend dat graf uitspringen als ze zien met hoeveel hartverwarmend enthousiasme deze burgers alles op alles zetten om het bos te behouden. Hulde!'

Joke Volkers: 'Het meest gevarieerde stukje kust van Nederland, waarvan reeds meer dan de helft open duinlandschap is, moet dat beetje bos dat er nog is, behouden! Steun het burgerinitiatief!'

Overige prominenten

Zijn onder meer Frits van Beusekom, oud-directeur Staatsbosbeheer, die van harte het burgerinitiatief ondersteunt en aanbeveelt en Leffert Oldenkamp, publicist en voorheen werkzaam bij Staatsbosbeheer.

Verder:

Rob Chrispijn, tekstschrijver en bestuurslid Mycologische Vereniging: 'Het zal een dieptreurige schande zijn als het voor paddenstoelen beste dennenbos van Nederland zou verdwijnen. Het Schoorlse Bos moet zo blijven!'

Giselle Ecury, schrijver en columnist: 'Natuurlijk beveel ik het burgerinitiatief aan. Onze duinen kunnen niet zonder de dennen, dan wordt de omgeving en ons dorp onleefbaar door het stuifzand. Dáárom is dit bos ooit ontworpen!'

Ir. Marieke Engelbregt, natuurgenezer en bestuurslid Local Spirit: 'Deze grootschalige bomenkap draagt niet bij aan de biodiversiteit.'

Ir. Han Leupen, consultant op het gebied van duurzaamheid en klimaat: 'Ik steun het burgerinitiatief om de rigoureuze bomenkap te stoppen. Wereldwijde ontbossing en urbanisatie zijn ware boosdoeners bij klimaatverandering en daarom moeten de bomen blijven staan!'

Robin Noorda, filmer, Maregot van de Stolpe, kunstenares en vormgever – Alfred Marseille, mediavormgever, allen bestuursleden van Tropism Art & Science Foundation: 'De Natura 2000-wensnatuur van een biodivers duinlandschap zal zich, vanwege de stikstof, na kaalslag helaas niet manifesteren. Het kappen en verstoken van het bos zal enkel CO2 uitstoot opleveren, terwijl het vermogen tot CO2-opslag verloren gaat. Het dubbele tegendeel van CO2-neutraal dus. We hebben hier te maken met commerciële kortzichtigheid waarbij de wensen van de bevolking genegeerd worden.'

Drs. Lettie Oosterhof, predikant: 'Krijgen de paddenstoelen wel genoeg aandacht bij het beheer van de duinen?

Marsha Bakker
Meer berichten