Trots zijn op kleurbekenning.
Trots zijn op kleurbekenning. ((Foto: Pixabay))

Haarlem blijft Regenboogstad tot 2022

Door Christa Warmerdam

HAARLEM - Haarlem blijft tot 2022 Regenboogstad. Het college van Haarlem nam vorige week dit besluit en bevordert hiermee de sociale acceptatie en gelijke rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI-ers). Om het Regenboogbeleid van de gemeente verder invulling te geven voor de nieuwe periode tekent het college een intentieverklaring van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat aandacht voor deze groep nog steeds nodig is blijkt wel uit het feit dat er een week eerder al in de raad over geweld tegen LHBTI-ers is gesproken. Nederland heeft 53 Regenboogsteden en Haarlem is sinds 2011 Regenboogstad. Met tekenen van de intentieverklaring van de Regenboogsteden en de minister van OCW monitoren en evalueren de Regenboogsteden o.a. de resultaten en effecten van het beleid. De steden geven het thema ook een vaste plaats in hun beleid. De minister van OCW stelt 20.000 euro per jaar beschikbaar aan de Regenboogsteden. De steden stellen onder andere budget en personeel beschikbaar om gelijkheid op het gebied van onderwijs, sport, veiligheid, preventieve jeugd- en gezondheidszorg en arbeidsmarkt te bevorderen.

Meer berichten