Julia kreeg van wethouder sociaal domein Robert Tesselaar een VVV-bon als blijk van waardering en steuntje in de rug.
Julia kreeg van wethouder sociaal domein Robert Tesselaar een VVV-bon als blijk van waardering en steuntje in de rug. ((Foto: gemeente Opmeer))

Aanmelden jonge mantelzorgers

OPMEER - Julia is de eerste jonge mantelzorger die aangemeld is bij de gemeente Opmeer. De moeder van Julia heeft haar aangemeld, omdat zij veel waardering heeft voor haar dochter en inziet hoe moeilijk het af en toe voor haar dochter is om op te groeien met zoveel extra taken en zorgen.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek, gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Sommige jonge mantelzorgers doen boodschappen, huishoudelijke taken of moeten af en toe oppassen. Sommigen regelen zaken buitenshuis, zoals bijvoorbeeld naar de apotheek gaan. Ook geven jonge mantelzorgers vaak emotionele steun, zoals troosten of zorgen voor afleiding.

Het wijkteam van de gemeente kan mantelzorgen ondersteunen en een luisterend oor bieden. De gemeente wil graag weten wie de jonge mantelzorgers binnen de gemeente Opmeer zijn. Ben of ken je een jonge mantelzorger? Graag aanmelden op de website van de gemeente of bel naar 0226-363 333 en vraag naar Wendy Kok van het wijkteam. Appen met Wendy kan ook op 06-53172894. De jonge mantelzorger krijgt bovendien van de gemeente Opmeer als waardering een VVV-bon van 25 euro.

Meer informatie op en Wijkteam Opmeer opmeer.nl/zorg-en-ondersteuning, Mee & de Wering (www.meewering.nl) en Kennisplatform Mantelzorg (www.ikzorg.nu/jmz).

Meer berichten