Michael Daenen samen in de bus met een bont gezelschap van professionals en ervaringsdeskundigen op gebied van oncologie.
Michael Daenen samen in de bus met een bont gezelschap van professionals en ervaringsdeskundigen op gebied van oncologie. ((Foto: aangeleverd ))

"Niemand tussen wal en schip in nazorgtraject kanker"

KATWOUDE – Kwalitatief goede (na)zorg bieden bij kanker. Hoe doe je dat? Wie doet dat? Wie neemt hierin de regie? Waar eindigt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de arts en waar begint de rol van een inloophuis of een nazorgcentrum kanker? Hoe zorg je dat niemand tussen wal en schip belandt? Vragen waar professionals en ervaringsdeskundigen zich mee bezighouden in het project geïntegreerde netwerkzorg oncologie Zaanstreek Waterland. Projectmanager Michel Daenen: "Tijdens een van de sessies kwam bijvoorbeeld naar voren dat een deel van de huisartsen in de regio niet op de hoogte is van de hulp die wordt geboden bij nazorgcentra als Huis aan het Water en inloophuizen zoals Wij Allemaal. Dit moet echt beter. Professionals moeten elkaar beter weten te vinden en zorgen dat ze een sterk netwerk creëren samen met ervaringsdeskundigen. Zo kan iedereen de juiste nazorg krijgen!"

Een mooi voorbeeld om zichtbaar te maken waar de projectgroep naar toe probeert te werken is de symbolische busreis die vorige week is gemaakt in het kader van Wereldkankerdag. De bus, gevuld met een bont gezelschap van professionals en ervaringsdeskundigen reed door Noord-Holland langs diverse (na)zorgcentra, inloophuizen, huisartspraktijken en ziekenhuizen waarbij op elke stop een puzzelstuk in ontvangst werd genomen door Daenen. "Aan het einde van de dag was de puzzel compleet… Uiteraard staat dit symbool voor de manier waarop we ons als zorgverleners en ervaringsdeskundigen met elkaar moeten verbinden om de juiste zorg te geven en te kunnen ontvangen."

Hoe bereiken we elkaar?

Middels een subsidie van ZonMw, aangevraagd door directeur Karin Hoogeveen van Huis aan het Water, zijn er onlangs dan ook diverse werkconferenties opgezet in de regio waarin professionals en ervaringsdeskundigen (patiënten, naasten of nabestaanden) letterlijk om de tafel gaan. Doel hiervan is duidelijkheid scheppen bij beide partijen. Daenen: "Communicatie is hierin uiteraard ontzettend belangrijk. Hoe bereiken we elkaar? Elkaar leren kennen. Dat is de eerste stap. Vervolgens kijken we naar de zogenaamde sociale kaart. Welke partijen zijn er allemaal in de regio? En wat is hun bijdrage in het netwerk? Ten slotte komen we aan bij de vraag; wie voert de regie? Waar eindigt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de arts en waar begint de rol van een inloophuis of nazorgcentrum kanker? Wat doet thuiszorg, wat doet de praktijkondersteuner van de huisarts, wat doet het ziekenhuis aan nazorg? Meerdere kapiteins op een schip gaat nooit werken. Het gaat hier om het maken van afspraken met elkaar. Wie doet wat en wie neemt wanneer welke verantwoordelijkheid? Er moet echt worden voorkomen dat mensen tussen wal en schip belanden!"

Psychische aspect

"Het gaat in dit project met name om nazorg. Uiteraard is de eerste stap bij de diagnose kanker genezen. Hoe kunnen we zo snel mogelijk tot behandeling over gaan? Het echt medische aspect. Dat is bij huisartsen en medisch specialisten uiteraard de prioriteit. Wat onterecht nog wel eens wordt vergeten, al is het de laatste jaren al veel beter dan vroeger, is het psychische en sociale aspect. Je wereld staat letterlijk op z'n kop bij de diagnose kanker. Ik weet het zelf vanuit eigen ervaring." Inmiddels is het vijf jaar geleden dat Daenen de diagnose kanker kreeg. Het was nog uitgezaaid ook. "Ik kreeg zware chemo's en 35 bestralingen. Medisch gezien ging de genezing goed maar psychisch kreeg ik een enorme klap. Ik wil niemand voor het hoofd stoten, maar op dat moment had de nazorg echt beter gekund!"

Instanties nazorg bij kanker

"Gelukkig kunnen we inmiddels zeggen dat er veel nazorg beschikbaar is. Ik noem Huis aan het Water en Wij Allemaal, hospices, terminale thuiszorg, Centrum voor Levensvragen, oncologische fysiotherapie, gastvrouwen van Wij Allemaal en Huis aan het Water op de dagbehandeling oncologie van het Dijklanderziekenhuis, reïntegratie coaches, patiëntenverenigingen, diëtisten, ledenvereniging Evean, psychologen, psychiaters enzovoort. Er moeten alleen wel stappen worden gemaakt in de zichtbaarheid van deze nazorg en in de samenwerking. En daarmee zijn we onder andere met dit project hard aan de slag!", aldus Daenen.

Binnen het project zijn inmiddels werkgroepen gevormd. Professionals en ervaringsdeskundigen werken samen aan verbeteringen rondom thema's. "Daarnaast werken we aan korte documentaires die we gaan gebruiken voor voorlichting in de regio. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen weten wat kanker met je kan doen en dat er hulp is ermee om te gaan."

Meer info over het project? Kijk dan op www.stichtinghuisaanhetwater.nl of mail naar michel.daenen@stichtinghuisaanhetwater.nl

Meer berichten