Nieuw brugklasdomein geopend op Wateringse Veld College

Partnerbijdrage
De opening van het brugklasdomein.
De opening van het brugklasdomein. (Foto: PR)

Geert Millekamp, regiodirecteur ISW en Den Haag Zuid-West, opende woensdag 25 januari het nieuwe brugklasdomein van het Wateringse Veld College. Een eigen plek voor de brugklassers waar ze les krijgen, pauze houden en hun mentor treffen. 

Tijdens de opening gaf Millekamp aan grote waarde te hechten aan de invulling van de kernwaarden van de school: samen, betrouwbaar en talentontwikkeling. 

Op het Wateringse Veld College krijgen leerlingen de ruimte om zichzelf te zijn. Ook kunnen ze er leren op een manier die bij hen past. De nadruk ligt daarbij op hun eigen verantwoordelijkheid. Dit levert volgens de school zelfstandige leerlingen op die goed kunnen samenwerken en weloverwogen keuzes kunnen maken. Dat gebeurt in een moderne, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving. Deze aanpak leidt tot actief burgerschap. Onder andere omdat leerlingen leren debatteren en spreken voor publiek.
Domeinonderwijs is de manier waarop leerlingen op het Wateringse Veld College leskrijgen. Dat leren, de eigen verantwoordelijkheid en het zelf maken van weloverwogen keuzes op je eigen brugklas- of TTO-domein sluit heel goed aan op de 21st century skills.

Op het Wateringse Veld College wordt gewerkt in een vast domein, net zoals het vaste klaslokaal op de basisschool. Een vaste eigen plek in de school doet recht aan de leerlingen en aan het doel om leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs, persoonlijke- en talentontwikkeling en de maatschappij. Op de vaste plek in de school krijgen de brugklasleerlingen les, houden ze pauze en treffen ze hun mentor. Het domein is een veilige, voorspelbare omgeving waar leerlingen zich thuis voelen. Rust, regelmaat en een duidelijke structuur zorgen voor een goed educatief klimaat in het domein.