Masterplan Flora Campus met ruime meerderheid aangenomen

Politiek
Een artist's impression van het nieuwe Floragebied.
Een artist's impression van het nieuwe Floragebied. (Foto: Gemeente Westland)

De Westlandse gemeenteraad heeft het grote toekomstplan voor Westland woensdagavond met een overgrote meerderheid aangenomen. Het Masterplan Flora Campus voorziet in de transformatie van het gebied rond de Horti Campus in Honselersdijk, het Floragebied.

Door Evelyne Lammerding

Waar nu nog een grote prairie ligt, staat straks een hypermoderne wijk met torenflats, scholen en unieke bedrijven gericht op de tuinbouw. Het gebied op de grens van Honselersdijk en Naaldwijk wordt in fasen ontwikkeld.

Het Floragebied biedt ruimte voor het vakcollege van de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW). Ook komt er plaats voor hbo en universitair onderwijs op het gebied van glastuinbouw. Innovatieve, technologische bedrijven en bedrijven die zich richten op de relatie tussen tuinbouw en gezonde voeding kunnen er een plaats krijgen.

Verder is er ruimte voor woningbouw en de huisvesting van arbeidsmigranten gereserveerd. Alle bebouwing is rondom een centraal gelegen park gepland. Rondom wordt het wegenplan aangepast.

Nu het masterplan is aangenomen, kunnen de deelplannen worden uitgewerkt. Die deelplannen moeten leiden tot concrete veranderingen in het hart van Westland.

Amendement

In het oorspronkelijke plan dat aan de raad was gepresenteerd, was ook openbaar vervoer opgenomen. De fracties van GemeenteBelang Westland (GBW), LPF, Forum voor Democratie en Westland Verstandig hebben daarop een amendement - wijziging - ingediend. Een meerderheid heeft voor het amendement gestemd.

Het OV-platform dat bij het ontwikkelgebied is gepland, maar ook over wat voor soort openbaar er moet komen, vraagt om speciale aandacht, vindt de raad. Zo zijn de raadsfracties het nog niet eens over de komst van een lightrailverbinding. ChristenUnie/SGP noemde de snelle buslijn tussen Haarlem, Schiphol, Amsterdam als voorbeeld voor een alternatief voor een lightrail of metrolijn tussen Westland en omliggende steden. GBW is helemaal geen voorstander van een dure lightrailverbinding, zei fractievoorzitter Remmert Keizer. Een lightrailverbinding komt neer op 600 miljoen euro waarvan Westland 30 procent moet meebetalen. Wat Keizer betreft gaat dat niet gebeuren. Daarmee staat hij lijnrecht tegenover D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland. Zijn fractie is fervent voorstander van een lightrail. Dit soort discussies worden straks apart en los van het masterplan uitgevochten.

Verder staat in het amendement dat een speciale raadscommissie in het leven wordt geroepen. Die wordt bij de totstandkoming van alle plandelen betrokken.

Burgemeester Bouke Arends ontraadde het amendement. Hij zegt dat het toch al de bedoeling was de raad nauw bij alle onderdelen van het plan te betrekken. Ook de bespreking van het OV en alles wat daarmee samenhangt is een onderwerp waarbij de invloed van de raad is gegarandeerd wat hem betreft. Maar de raad ziet het amendement als een zekerheid voor die betrokkenheid en heeft de wijziging in meerderheid aangenomen.

GroenLinks fractievoorzitter Duncan Plomp besloot daarop tegen het voorstel te stemmen. Plomp wilde het OV juist graag in het plan zien vanwege het grote belang ervan voor de toekomstige toegankelijkheid van Westland.

PvdA en D66 die zeiden het OV ook een belangrijk onderwerp te vinden. Deze fracties stemden weliswaar tegen het amendement, maar voor het plan. Dat werd uiteindelijk aangenomen met 37 stemmen voor en een stem tegen.

Voorbereidingskrediet

Met het aannemen van het geamendeerde plan heeft de raad ook ingestemd met een investering van 500.000 euro dit jaar en 250.000 euro in 2024 voor een voorbereidingskrediet. Met de deelplannen zijn aparte bedragen gemoeid.

De eerste ideeën voor het plan werden voor het eerst in 2020 bekend gemaakt. Daarna kwam in 2021 het zogenaamde ontwikkelperspectief. Dat heeft geleid tot het masterplan.

De raad is enthousiast over het plan, omdat het de basis onder Westland waarborgt. Het fundament was, is en zal in de toekomst de tuinbouw zijn. De bedoeling is dat er snel aan wordt gebouwd.