CDA: ‘Realiseer groepswonen voor ouderen naast Naaldhorst’

Politiek
Bij groepswonen wonen ouderen zelfstandig, maar doen ze in groepsverband activiteiten.
Bij groepswonen wonen ouderen zelfstandig, maar doen ze in groepsverband activiteiten. (Foto: Archief)

De Naaldhorst in Naaldwijk wordt afgebroken en opnieuw gebouwd, maar wat moet er precies gebeuren met het aangrenzende gebied? Bouw er een woningcomplex waar ouderen kunnen ‘groepswonen’, stelt CDA Westland voor.

Hiervoor dient de fractie in juli een motie in tijdens de raadsvergadering.

In combinatie met zorg

CDA Westland heeft nu een motie ingediend vanuit de vraag of groepswonen voor ouderen gerealiseerd kan worden op een perceel naast de Naaldhorst. “Er zijn veel oudere Westlanders die gezamenlijk willen werken aan een vorm van groepswonen”, vertelt raadslid Anja van der Eijk-Groeneveld (Zorg), “vaak kan dit in combinatie met een vorm van zorg. Dat kan elkaar heel mooi versterken.” De motie wordt ingediend bij de raadsvergadering in juli.

Bestaande initiatieven

Groepswonen zijn initiatieven waarbij mensen zelfstandig wonen maar in groepsverband gezamenlijke activiteiten doen. Op een paar plekken in Westland zij zulke wooncomplexen al aanwezig. “Er bestaan verschillende initiatieven voor groepswonen in Westland”, licht raadslid Kevin Klinkspoor (Wonen) toe, “maar helaas loopt het vaak spaak op beschikbare locaties.” Het beoogde perceel naast De Naaldhorst is al in bezit van de gemeente. “Het is een kwestie van zaken bij elkaar brengen. Hoe mooi zou het zijn als we dit met elkaar kunnen regelen?”

Herontwikkeling Naaldhorstterrein

Zorginstelling Pieter van Foreest tekende in 2019 een intentieverklaring voor de herontwikkeling van het Naaldhorstterrein en twee aansluitende percelen. Het verouderde ouderencomplex staat grotendeels leeg sinds 2015. Het plan is dat het wordt afgebroken en dat er een nieuw gebouw komt. In de directe omgeving - op de twee aansluitende percelen, in het bezit van de gemeente - zou dan een ‘samenhangend woon-, welzijn-, en zorgaanbod’ moeten komen, op z’n vroegst in 2027.