Er komen misschien heggen langs de Haagweg in Monster

Politiek
Het parkeren in de berm bij het Schelpenpad kan niet verboden worden, dus komen er in 2026/207 misschien heggen om dat tegen te gaan.
Het parkeren in de berm bij het Schelpenpad kan niet verboden worden, dus komen er in 2026/207 misschien heggen om dat tegen te gaan. (Foto: Google Maps)

Er worden misschien heggen geplaatst langs de Haagweg in Monster, om te zorgen dat er minder gevaarlijke situaties voorkomen met auto’s die parkeren in de berm. Dat laat wethouder Michiel Ferwerda namens het college van B en W weten in reactie op vragen van Westland Verstandig (WV).

WV stelde op 18 oktober 2023 vragen over de ‘gevaarlijke en verkeersonveilige situatie aan de Haagweg ter hoogte van het Schelpenpad’. Er zouden niet voldoende parkeerplekken zijn, waardoor veel autobestuurders zich gedwongen zien buiten de aangewezen plekken te parkeren. Het zicht wordt hierdoor niet alleen ernstig belemmerd voor andere weggebruikers, volgens sommige omwonenden; bij het in- en uitstappen is er bovendien het risico dat automobilisten en passagiers botsen met fietsers en andere auto’s. 

Parkeerverbod niet mogelijk

Het college is het met de bewoners eens dat hier geen sprake is van een optimale situatie, reageert wethouder Ferwerda. Maar een parkeerverbod, zoals in de coronaperiode was uitgevaardigd, kan niet worden ingesteld: die kan alleen worden opgelegd voor parkeren op een rijbaan, en niet voor parkeren in een berm, zoals hier gebeurt. Ook het uitbreiden van het aantal parkeerplekken is niet gewenst, en fysieke obstakels aanbrengen in de vorm van bijvoorbeeld keien is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet handig langs een weg waar maximaal 50 kilometer per uur mag worden gereden.

Heggen

Wat de gemeente wel overweegt: heggen plaatsen langs de Haagweg, maar: “Dit is heel duur als losse maatregel”. Mogelijk worden ze daarom neergezet als heel de Haagweg wordt heringericht. Dat gebeurt in 2026/2027.