Plotselinge verwijdering speeltuin Kievitveldje leidt tot ophef

Politiek
Volgens CDA Westland werden de speeltoestellen totaal onaangekondigd verwijderd.
Volgens CDA Westland werden de speeltoestellen totaal onaangekondigd verwijderd. (Foto: Google Maps)

Vrijdagochtend 19 april werden bewoners van de Kievit in Kwintsheul en omliggende straten verrast door de plotselinge verwijdering van de speeltuin op het Kievitveldje. Dit gebeurde op een tijdstip waarop veel kinderen naar school werden gebracht, wat tot grote consternatie leidde onder ouders, verzorgers en vooral de kinderen zelf, die regelmatig gebruikmaken van deze speeltuin met klimrekken en schommels.

De fractie van CDA Westland heeft zich verbaasd over de gebrekkige informatievoorziening rondom deze kwestie: “Uit navraag onder bewoners blijkt dat er vooraf geen enkele informatie is gedeeld of afstemming heeft plaatsgevonden met de inwoners van Kwintsheul.”

‘Pas in 2025’

Op het gemeentehuis werd bevestigd dat de speeltoestellen “pas in 2025” opnieuw worden ingericht. Dit roept vragen op bij de fractie van CDA Westland. “Waarom heeft de gemeente besloten om een van de weinige speelplekken in het dorpscentrum te verwijderen, om pas ruim een jaar later nieuwe speeltoestellen terug te plaatsen?”

De fractie van CDA Westland wijst erop dat de problematiek rondom speeltuinen een groeiend thema lijkt te worden. De fractie heeft dan ook enkele vragen gesteld aan het college. Zo wil CDA Westland weten waarom de speeltoestellen aan de Kievit zijn weggehaald, waarom deze “pas in 2025” worden teruggeplaatst en waarom er “geen enkele afstemming of informatiedeling met de inwoners van Kwintsheul” heeft plaatsgevonden.

Meestal worden schriftelijke vragen binnen vier weken beantwoord.