Inkomens tot 130 procent bijstandsnorm behouden vergoeding eigen bijdrage Wmo

Zorg
Schoonmaakhulp is een voorbeeld van een voorziening vanuit de Wmo.
Schoonmaakhulp is een voorbeeld van een voorziening vanuit de Wmo. (Foto: Pexels)

De gemeente Westland moet komend jaar bezuinigen. Dat wil het college van B en W onder andere doen door minder eigen bijdragen voor Wmo-hulp te vergoeden aan inwoners: de inkomensgrens voor vergoeding van die eigen bijdrage wordt dan verlaagd van 130 naar 120 procent van het minimumloon. Een meerderheid van de raad wil dat besluit op 13 december tegenhouden met een motie, maar dat lijkt voor nu niet meer nodig. Op 1 december laat het college weten dat de aanpassing van de inkomensgrens sowieso voorlopig niet kan. 

De eigen bijdrage voor wie hulp ontvang vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is momenteel maximaal 19 euro per maand voor hulp of een middel thuis. In 2024 wordt dat 20,60 euro per maand. In sommige gevallen hoeven Wmo-gebruikers géén eigen bijdrage te betalen. Dat is onder andere als iemands inkomen minder dan 130 procent van de bijstandsnorm is. Voor 2023 is dat inkomen €26.283. Als de gemeente de inkomensgrens terugschroeft naar minder dan 120 procent van de bijstandsnorm, zou de eigen bijdrage van inwoners met een inkomen tussen de 120 en 130 procent niet meer vergoed hoeven te worden. Dat scheelt de gemeente geld.

Motie niet nodig

Een raadsmeerderheid van D66, PvdA, Westland Verstandig, CDA en GroenLinks wil 13 december een motie indienen om de inkomensgrens op 130 procent van het minimumloon te houden. Uit het schrijven van het college op 1 december blijkt dat niet meer nodig. 

De gemeente had namelijk vóór 1 december het percentage voor de minimaregeling moeten doorgeven. Maar de besluitvorming over de aanpassing naar 120% is nog niet rond. Op basis van de huidige verordening is de gemeente verplicht het percentage van 130% te handhaven en door te geven aan het CAK.