Zoveel stijgen de woonlasten in Westland in 2024

Politiek
De woonlasten stijgen met maximaal 4,2%, volgens het voorstel van het college.
De woonlasten stijgen met maximaal 4,2%, volgens het voorstel van het college. (Foto: Pexels)

Meerpersoonshuishoudens in een koopwoning betalen, als het aan het college ligt, volgend jaar 39,79 euro meer dan nu aan gemeentelijke woonlasten, die bestaan uit onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en riool- en waterzorgheffing. Dit is een stijging van 4,1 procent. Op het gebied van Afvalstoffen verwacht Westland in 2024 een tekort van 2,1 miljoen euro, dat deels wordt vereffend met Coronagelden.

De in dit artikel genoemde percentages en bedragen moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad in de raadsvergadering van 13 december.

Met de stijging van de woonlasten houdt het college zich aan de afspraak in de begroting voor 2024, die inhoudt dat de woonlasten niet meer zullen stijgen dan 4,2% - de inflatiecorrectie. 

Koopwoningen

Voor OZB-, afvalstoffenheffing en riool- en waterzorgheffing in totaal betaalt een eenpersoonshuishouden in een koopwoning met een gemiddelde WOZ-waarde van 429.000 euro in 2024 een bedrag van 887,99 euro. Dat is €34,87 meer dan in 2023; een stijging van 4,09%. Hiermee komt het college haar belofte na uit de begroting, om de heffingen met een niet hoger percentage dan de inflatie te laten stijgen. De inflatie bedraagt namelijk 4,2%. Een tweepersoonshuishouden in een koopwoning met die gemiddelde WOZ-waarde gaat 948,47 euro betalen; €37,39 meer dan in 2023, een stijging van 4,1%. En een meerpersoonshuishouden in een woning van 429.000 euro zal 1.000,79 euro moeten betalen; €39,79 meer dan dit jaar, ook een stijging van 4,1%.

Huurders

Voor huurders stijgen de tarieven met respectievelijk 4,17%, 4,19% en 4,18%. Eenpersoonshuishoudens in een huurwoning moeten 476,76 euro betalen; €27,72 meer dan in 2023. Tweepersoonshuishoudens betalen 528,24 euro; €21,24 meer dan dit jaar. En meerpersoonshuishoudens tot slot wordt een aanslag van €589,56 opgelegd, wat €23,64 meer is.

Door de afronding naar beneden op hele euro’s, bedraagt de stijging van de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde 4,1%. 

Andere lokale belastingen

De marktgelden worden met het inflatiepercentage van 4,2% of iets daarboven - 4,3% - verhoogd, de lijkbezorgingsrechten met 4,2% en zo ook de Forensenbelasting (voor personen van buiten Westland die meer dan 90 dagen van het jaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden).

2,1 miljoen tekort

De lokale belastingen werden besproken tijdens de Commissie Bestuur en Economie op 30 november. Gerard van der Wel (ChristenUnie-SGP Westland) wees tijdens de vergadering op het feit dat de gemeente een tekort verwacht op Afval van 2,1 miljoen euro. Om te zorgen dat het tarief toch niet meer stijgt dan de genoemde 4,2%, wil het college geld halen uit de Reserve Coronagelden, een pot die momenteel nog 2,9 miljoen euro bevat. Hier wil het college 1,2 miljoen uithalen. Dan blijft er nog 1,7 miljoen euro aan coronagelden over.

Op 13 december beslist de gemeenteraad of bovengenoemde verhogingen doorgaan.