Word jij ook een BuurtBlikVanger?

Algemeen
Dat kan schoner.
Dat kan schoner. (Foto: aangeleverd)

NIEUW-WEST - De ogen, oren én neus in je eigen steeds schonere buurt. Dat is in een notendop wat een BuurtBlikVanger is. Dit idee uit de koker van de mensen van de VuilnisOproer in stadsdeel Nieuw-West was onderwerp van gesprek tijdens het eerste van een reeks van vier gesprekken over afval en aanpak.

Shirley Brandeis

Ze heeft het gevoel niet serieus te worden genomen en is geneigd af te haken. Toch kwam de bewoner uit Osdorp donderdag naar de allereerste BuurtBlikVangersavond van VuilnisOproer, een groep van betrokken bewoners die niet alleen geregeld eigen buurt schoonmaken, maar ook de afvalproblemen bij de kern aanpakken. Om in kaart te brengen wat er speelt op het gebied van ‘schoon’, zoals de ambtelijke term luidt, zouden in elke buurt ‘oren en ogen’ moeten zijn. “Mensen met tijd en compassie,” zegt Jan van der Borden van VuilnisOproer over wat een BuurtBlikvanger in eerste instantie heeft. De naam verwijst naar ‘opvangen wat er in een buurt gebeurt’. Met ‘blik’ als verwijzing naar het afvalblik en naar de ogen (en oren en neus) die je bent in je buurt.

Weeffouten

Zeker honderd BuurtBlikVangers zijn nodig in de negentien buurten van Nieuw-West. Wat deze bewoners precies gaan doen, zal met de tijd duidelijker worden. Drie volgende gespreksavonden hierover staan al gepland. Voor nu omschrijft de wervende flyer het zo: ‘Wil jij meehelpen bij het schoner maken en houden van jouw buurt?’ En: ‘Vind je het leuk om andere buurtbewoners te motiveren om mee te helpen met een prikgroep? Zie jij oplossingen voor afval waar anderen misschien nog niet aan gedacht hadden?’ Van der Borden: “Een BuurtBlikVanger is iemand die bijvoorbeeld weet waar buurtgenoten vuilprikkers en vuilniszakken kunnen krijgen en welke prikgroepen er zijn in de buurt. Iemand die contact met gebiedsmakelaars en de gemeente heeft over wat er speelt en hoe dat beter kan. Die verder kijkt dan het zwerfafval van de dag, maar ook ziet dat de zogenoemde snoeproute tussen winkelier en school kan worden aangepakt.” Zelf is hij al enkele jaren actief in eigen buurt. “Het is fijn om mee te denken over waar de fundamentele weeffouten zitten. Wat de oorzaken zijn van het zwerfafval op bijvoorbeeld Plein ‘40-‘45 en op het parkeerterrein van het Sloterparkbad.”

Afgebrande scooter

“Je hebt de energie van bewoners nodig,” zegt een gemeentemedewerker tijdens de avond. “En dat begint met de bereidheid te melden als er afval ligt waar het niet hoort te liggen.” Dat dat melden niet altijd tot een oplossing (het weghalen van het afval) leidt, blijkt uit de verhalen deze avond van bewoners. “De gebiedscoördinator in onze buurt heeft geen benul wat er speelt en de gebiedsmakelaar loopt tegen haar grenzen aan.” Een voorbeeld is de melding van een afgebrande scooter waarop de bewoner het antwoord kreeg dat de eigenaar zelf de verantwoordelijkheid heeft deze weg te halen. “Drie keer kwam een gemeentemedewerker kijken. Er werd niks mee gedaan. Dat kost de gemeente veel tijd, ons ergernis, maar volgens de wethouder is dat de werkwijze.” Of neem de wc-pot naast een afvalcontainer. “Wie bel je dan? De buurtmanager, de wijkconciërge, de gebiedsmakelaar?”

Taak gemeente

Er moet niet alleen van bewoners inzet en meldingsbereidheid worden verwacht, vindt men. Ook de gemeentelijke processen (denk aan een betere planning van de veegploegen) en het ‘systeem’ (denk aan de losse verpakking van vaak gevonden blikjes op straat) moeten samen bekeken worden. Een BuurtBlikVanger kan daarin een rol spelen. “We hebben overleg met verschillende soorten mensen nodig,” reageert een bewoner. “Zowel de doener als de denker als de observator.” Al wordt daar ook door sommigen een kanttekening bijgezet. “Ik moet als buurtbewoner iets oppakken wat eigenlijk de taak van de gemeente is.”

Geen beleid

De bewoners hebben ideeën genoeg. Samenwerken met de prikgroepen vanuit moskeeën, samenwerken met de Buurtteams. Een emballagesysteem waarbij goed gedrag wordt beloond. Het betrekken van bedrijven en winkeliers die afval produceren. En natuurlijk gaat veel al wél goed. Denk aan de vele prikacties in verschillende buurten, de bewonersactie om van Plein ’40-’45 het schoonste plein te maken, het statiegeld op zwerfafval, de acties voor een schoon Sloterstrand. Van der Borden: “Er is nu niet echt beleid. Iedereen pakt wat aan, op zijn of haar eigen manier. VuilnisOproer wil helpen beleid vorm te geven.” Met een gezamenlijk doel van gemeente en bewoners voor ogen moet dat lukken, is de stemming tijdens de avond. De volgende bijeenkomsten, die van 19 tot 12 uur duren, zijn gepland op donderdag 2 juni in Ru Pare´ aan de Chris Lebeaustraat 4 in Slotervaart, op donderdag 23 juni bij de Stadsboerderij Osdorp aan de Botteskerksingel 30b in Osdorp en op donderdag 1 september op een nog nader te bepalen locatie in Nieuw Sloten.

Kijk voor meer informatie op vuilnisoproer.nl.