Het wordt betaald parkeren in Nieuw-West

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Pixabay)

NIEUW-WEST - De gemeente Amsterdam is van plan om betaald parkeren vanaf 2024 uit te breiden in bijna heel Nieuw-West. Bewoners hebben aangegeven dat de parkeerdrukte in verschillende buurten flink is. Ook uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er een toenemende parkeerdrukte in buurten is. Daardoor ontstaat overlast en moeten bewoners en hun bezoek vaak lang zoeken naar een vrije plek.

Vanaf maandag 20 november tot en met 20 januari 2023 kan er via: amsterdam.nl/inspraak worden gereageerd op het voorstel. kunt u reageren op het plan via amsterdam.nl/inspraak.

Gratis

In veel buurten in Nieuw-West is parkeren nu gratis. Daarom parkeren er vaak mensen die niet in de buurt wonen of werken. Zij nemen bijvoorbeeld het openbaar vervoer naar de stad of parkeren gratis in de buurten tijdens evenementen. Daarnaast worden in het stadsdeel veel nieuwe woningen gebouwd en wordt het steeds drukker. Als er alleen betaald parkeren wordt ingevoerd in de buurten waar nu veel parkeerdrukte is, gaan mensen parkeren in de buurten waar dat nog gratis kan. Dan ontstaat in deze buurten parkeerdrukte en overlast.

Betaald parkeren wordt ingevoerd in Sloterdijk II, Osdorp, Ookmeer, Nieuw-Sloten, De Aker, De Punt en rond de sportvelden van Eendracht. De blauwe zones in Slotermeer, Osdorp, Park Haagseweg, Pieter Calandlaan en Tussen Meer worden gestopt en vervangen door betaald parkeren .Voor alle uitbreidingsgebieden gaat het tarief van 1,60 euro per uur gelden. Voor alle gebieden gaat het betaald parkeren gelden van 9.00 uur tot 19.00 uur van maandag tot en met zaterdag behalve voor de parkeerplaatsen rondom de sportvelden van Eendracht, Ookmeer, Sloten, Sloterdijk II en bedrijvencentrum Osdorp. Daar gaat het betaald parkeren alleen gelden op doordeweekse dagen van 09.00 uur tot 19.00 uur.

Parkeervergunning

Bewoners komen in heel Nieuw-West in aanmerking voor maximaal twee parkeervergunningen. Net als in de rest van Amsterdam krijgen bewoners van nieuwbouwprojecten geen parkeervergunning. Het aantal stallingsplaatsen op eigen terrein, bijvoorbeeld een parkeerplaats in een garage of parkeerplaats op de oprit, waarover een bewoner beschikt, wordt afgetrokken van het aantal vergunningen dat een huishouden maximaal kan krijgen. Voor alle gebieden waar betaald parkeren wordt ingevoerd gaat een eerste bewonersvergunning 35,45 euro per zes maanden kosten en een tweede bewonersvergunning 88,63 euro per zes maanden. Voor alle gebieden waar betaald parkeren wordt ingevoerd kunnen bewoners een bezoekersvergunning aanvragen. Daarmee krijgt bezoek 65 procent korting op het geldende uurtarief, maximaal 150 uur per kwartaal. Dit betekent dat bezoekers van bewoners niet 1,60 euro betalen maar 56 cent per uur. Na 19.00 uur en op zondag is parkeren gratis. Bewoners die mantelzorg krijgen, kunnen een mantelzorgvergunning aanvragen. Deze kost 17,73 euro per zes maanden.

Schriftelijke reacties kunnen onder vermelding van: ‘Inspraakreactie beleidsvoornemen invoeren betaald parkeren Nieuw-West’ worden gericht aan: Gemeente Amsterdam, t.a.v. Verkeer en Openbare ruimte, W. Smits, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam. 

Alle inspraakreacties worden verwerkt in een Nota van Beantwoording. Samen met het definitieve voorstel wordt deze Nota aan de gemeenteraad voorgelegd, naar verwachting voor de zomer van 2023. De gemeenteraad neemt er dan een besluit over. Iedereen die een reactie heeft gegeven krijgt bericht wat hiermee is gebeurd, als de contactgegevens bekend zijn.

Voor meer informatie of vragen: tel 14020 of inspraak.parkeren@amsterdam.nl.