Bibliotheek van de toekomst OBA Next komt in Amsterdam Zuidoost

Nieuws
De centrale ligging in Zuidoost, de goede bereikbaarheid en de actieve steun van de buurt zijn doorslaggevend geweest voor de keuze voor de K-buurt.
De centrale ligging in Zuidoost, de goede bereikbaarheid en de actieve steun van de buurt zijn doorslaggevend geweest voor de keuze voor de K-buurt. (Foto: Roos Trommelen)

AMSTERDAM - Het besluit staat vast: innovatieve wereldbibliotheek OBA Next wordt definitief gebouwd in de wijk Kraaiennest in Zuidoost. Daar is ook de gemeenteraad van Amsterdam voor, net als het college van burgemeester en wethouders eerder deze maand. Dit is in lijn met het advies van Stadsdeelcommissie Zuidoost, die eerder dit jaar ook de voorkeur voor de K-buurt uitsprak. De buurtbewoners zijn verheugd over deze keuze: zij hebben zich de afgelopen maanden stevig ingezet om dit te realiseren.

Met deze beslissing komt er straks een grootstedelijke bibliotheek op een goed bereikbare plek bij. Voor de huidige en nieuwe generatie Amsterdammers. De opening wordt in 2030 verwacht. De OBA onderzoekt nu al met labs in de stad waar een ‘bibliotheek van de toekomst’ aan moet voldoen. “Met OBA Next in de K-buurt komt er een prestige project in een buurt die dat verdient.”, aldus wethouder Moorman.

Metrostation Kraaiennest

Kraaiennest was samen met het Anton de Komplein nog als laatste in de running voor de komst van OBA Next. Uiteindelijk zijn de centrale ligging in Zuidoost, de goede bereikbaarheid en de actieve steun van de buurt doorslaggevend geweest voor de keuze voor de K-buurt. Juist de buurtbewoners maakten zich hard om de Amsterdamse besturen te overtuigen. Zo trokken onder meer 50 jongeren uit Kraaiennest naar het stadhuis om te pleiten voor deze bibliotheeklocatie. De komst van OBA Next sluit aan bij de focus van het stadsdeel op jongeren. Het zorgt voor nieuwe kansen op het gebied van inspiratie, leren, talentontwikkeling, basisvaardigheden en culturele activiteiten. En door de ligging naast metrostation Kraaiennest is de locatie ook goed toegankelijk voor de rest van de stad en metropool. Het wordt daarmee een bibliotheek voor alle Amsterdammers.

OBA Next

Nu de locatie definitief bepaald is, kunnen vervolgstappen worden gezet voor de ontwikkeling van het gebouw. Samen met de gemeente heeft de OBA de ambitie om in de komende jaren een laagdrempelige moderne, publieke en multidisciplinaire bibliotheek te bouwen. Het moet een bieb worden van wereldformaat voor de toekomst. Een bibliotheek waar heel Amsterdam trots op is. Op basis van de huidige inschatting wordt gehoopt dat de bouw in 2030 afgerond is. OBA werkt met Next labs aan ‘bibliotheek van de toekomst’. Het project OBA Next ligt niet stil totdat de bibliotheek in Kraaiennest de deuren opent: de OBA werkt nu al volop aan de ‘bibliotheek van de toekomst’.


Kraaiennest was samen met het Anton de Komplein nog als laatste in de running voor de komst van OBA Next. (Foto: Roos Trommelen). 

In de OBA Next Labs wordt samen met Amsterdammers, en vooral jongeren, geëxperimenteerd met concepten voor de bibliotheek van de toekomst. Daarbij wordt gewerkt met nieuwe vormen van programmering, inrichting en samenwerking. Van het toepassen van kunstmatige intelligentie en VR tot het maken van eigen podcasts en het uitproberen van educatieprogramma’s gespecialiseerd in technologie en design. Op dit moment zijn er labs gevestigd in de Amsterdamse Poort, op het Bijlmerplein, in de K-buurt en in buurthuis Casa Sofia in Slotervaart. Er worden de komende maanden meer labs in andere stadsdelen geopend.

Anton de Komplein

De besluitvorming over de vestiging van OBA Next kent een lange geschiedenis. Zo zou de ‘bibliotheek van de toekomst’ aanvankelijk gebouwd worden in Amsterdam Zuid, maar bij het coalitieakkoord in 2022 werd besloten deze te verplaatsen naar Zuidoost. Na dit besluit zijn er op basis van nauwkeurig beschreven criteria 20 locaties in Zuidoost onderzocht. Het Anton de Komplein en Kraaiennest sloten het beste aan en voerden de eindwedstrijd. Met de nieuwe OBA Next in de K-buurt komt er straks een openbare plek uitgerust met de nieuwste inzichten op het gebied van leren, kennis ontsluiten, ontwikkeling en samen met de hele community opgezet.