Kou uit de lucht rond Vliegenbos

Algemeen
Totaal vernieuwde camping
Totaal vernieuwde camping (Foto: KK Media)

AMSTERDAM-NOORD - Al zijn leven lang woont Kees van Vloten aan de even zijde van de Nieuwendammerdijk en zag de camping Vliegenbos in 1957 ontstaan als ‘jeugdkampeerterrein’, ‘mudjevol met sheltertjes van rugzaktoeristen’: ,,Een enorm succes,’’ herinnert hij zich nu de camping deze woensdag na een grondige renovatie heropend wordt.


Toen eind 2021 ineens ingrijpende werkzaamheden werden uitgevoerd (‘al het lage groen verwijderd’), wisten hij en andere omwonenden van niets en het stadsdeelbestuur verwees hen naar de centrale stad, die erover gaat.

Van voorlichting aan, laat staan inspraak van burgers, was geen sprake. Volgens het stadsbestuur konden die gevoeglijk achterwege blijven, omdat geen vergunningen nodig waren aangezien het project binnen het bestemmingsplan viel. 

Kees en zijn buren toonden aan dat die wel nodig waren en het stadsbestuur gaf dat ook toe.
Pas drie maanden na het begin van de renovatie kwam er een eerste bewonersbijeenkomst waarop het stadsdeelbestuur met de mond vol tanden stond. Een volgende bijeenkomst verliep bevredigender.


Inmiddels lijkt de kou uit de lucht. ,,Wij hebben absoluut geen weerstand tegen de camping,’’ zegt Kees. ,,Wel tegen de manier waarop met burgers is omgesprongen. Het ziet er nu werkelijk schitterend uit. Maar dit is niet hoe goede buren met elkaar moeten omgaan. Wees als bestuur open en eerlijk.’’
Het lijkt er op alsof het gemeentebestuur door zijn ‘stiekeme’ handelwijze zelf de oppositie van de buurt organiseerde. Kees ziet dan ook een positief bijeffect: ,,Je kent meestal alleen je eigen buren, maar zo’n kwestie brengt de hele buurt bij elkaar,’’

John Jansen van Galen