Duurzame energie-opwek langs Noord-Hollandse snelwegen

Duurzaam
In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie.
In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. (Foto: Gemeente Heiloo)

CASTRICUM/REGIO - Komend jaar onderzoekt de gemeente Castricum samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Liander en 11 andere gemeenten de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie langs snelwegen in Noord-Holland. Dat hebben deze partijen afgesproken in een intentieverklaring.

Door het ondertekenen van de intentieverklaring is Noord-Holland weer een stapje dichterbij het bijdragen aan de klimaatdoelen. In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. De benodigde ruimte vinden, is in Nederland een grote uitdaging, zo ook in Noord-Holland. Daarom werken partijen in Noord-Holland, regionaal en lokaal, samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe - en waar - duurzame elektriciteit aan de hand van zonne- en windenergie kan worden opgewekt. De ruimte langs snelwegen is daar onderdeel van.

Eerdere voorverkenning naar ruimte langs Noord-Hollandse Snelwegen

Vanaf afgelopen voorjaar is een voorverkenning gedaan naar de ruimte langs snelwegen in Noord-Holland. Hieruit bleek dat zo’n 686 hectare potentieel beschikbaar is voor het opwekken van energie. Het gaat om zijbermen, aansluitingen, geluidsschermen en naastgelegen stukken grond. In Heiloo is aandacht voor lokale ontwikkelingen en initiatieven, voor opwek van hernieuwbare energie. Zoals bijvoorbeeld de jarenlange wens voor een geluidswal ter hoogte van de wijk Plan Oost.

Programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) 

De voorverkenning valt onder het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). De volgende stap in het programma OER is de verkenning. De communicatie en participatie met omwonenden zal een grote rol spelen. Naar verwachting is het onderzoek eind 2023 afgerond.

Met OER-Programma stelt Rijk vastgoed ter beschikking

Met dit landelijke Programma OER stelt het Rijk haar vastgoed ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Gemeenten en provincies kunnen hiervoor een verzoek neerleggen. Er lopen al een aantal pilotprojecten in Nederland. In Noord-Holland is eerder een pilotproject gestart langs de A7, bij vier knooppunten; Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer. Met deze pilot is onder andere gekeken naar inpassing in het landschap, kosten en verkeersveiligheid.

Bron: Gemeente Heiloo