Hart voor Den Haag start handtekeningenactie voor referendum over uitbreiding betaald parkeren

Nieuws
In diverse wijken wordt parkeren ingevoerd of worden de bestaande venstertijden uitgebreid.
In diverse wijken wordt parkeren ingevoerd of worden de bestaande venstertijden uitgebreid. (Foto: Frits van Alphen)

In diverse wijken in Den Haag wordt de komende jaren gefaseerd betaald parkeren ingevoerd. Hart voor Den Haag is tegen deze maatregel en wil een referendum over dit onderwerp. Daarvoor is de partij een handtekeningenactie gestart.

In 2024 wordt in tien Haagse wijken betaald parkeren ingevoerd. Het gaat om delen van de Vogelwijk, Moerwijk, Houtwijk, Morgenstond en in badplaats Kijkduin. Het invoeren gebeurt niet overal tegelijk, maar vanaf het voorjaar komt er steeds een gebied bij. In 2025 en 2026 staan uitbreiding van betalen voor parkeren op de Binckhorst en invoering op de Zichten, Dreven en Gaarden in Zuidwest op de rol. Uiteindelijk zal er over een paar jaar in bijna de hele stad betaald moeten worden voor het parkeren van de auto op straat. 

Beperkt effect

Hart voor Den Haag is mordicus tegen het uitbreiden van betaald parkeren en wil een referendum over dit onderwerp. “Eerder bleek uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer dat de gemeente Rotterdam in een groot deel van de stad betaald parkeren heeft ingevoerd terwijl dat niet echt nodig was. In haar rapport ‘Parkeren herwaarderen. Effecten, kosten en baten van betaald parkeren’ werd duidelijk dat betaald parkeren ‘op oneigenlijke gronden’ is gebeurd. De parkeerdruk was helemaal niet zo hoog en in sommige gebieden was de daling van de parkeerdruk ook na de maatregel beperkt”, aldus de Hart voor Den Haag raadsleden Richard de Mos en Jelle Meinesz. Volgens de raadsleden zou dit ook uit een Haags Rekenkameronderzoek kunnen komen als die zou worden gehouden. Maar hun herhaald verzoek om zo’n onderzoek te houden werd niet ingewilligd. 

De Mos en Meinesz betwisten niet alleen het effect dat de invoering van betaald parkeren heeft op de parkeerdruk. Zij stellen ook dat de Haagse autobezitters het enorm hard in hun portemonnee zullen voelen als straks bijna overal betaald moet worden voor parkeren. “Als automobilisten naast het aftikken voor een bewonersparkeervergunning overal in de stad opnieuw moeten betalen, gaat dat enorm in de papieren lopen. “

Draagvlak

De Mos en Meinesz stellen ook dat de gemeente Den Haag zich niet houdt aan de eigen afspraken, zoals die zijn opgenomen in de Parkeerbrief. “Daarin staat dat maatschappelijk draagvlak een noodzaak is bij uitbreiding van betaald parkeren. Van draagvlak is nada nul sprake. Bij een eerdere Parkeerbrief was het beleid erop gericht dat er bij een parkeerdruk van 90 procent een draagvlakonderzoek werd gedaan om al dan niet betaald parkeren in te voeren. De geldende Parkeerbrief wordt door het college met voeten getreden”, aldus De Mos en Meinesz. 

Opschorting 

In Loosduinen haalden leden van Hart voor Den Haag bijna 1.200 handtekeningen op bij een petitie die oproept om af te zien van betaald parkeren aldaar. In Laak en Rustenburg-Oostbroek gaan, na druk van bewoners, ondernemers en onze partij, de aanpassingen van de tijden voor het betaald parkeren voorlopig niet door. Voorlopig, want wethouder Kapteijns sluit zijn brief over het voorlopige uitstel af met: ‘Opschorting van dit besluit heeft verder geen gevolgen voor het traject voor de invoering van betaald parkeren in de overige woonwijken van de stad. Hier zullen we volgens planning mee doorgaan.’

Haarlem en Katwijk

Beide raadsleden willen dat - net als in Haarlem - een referendum over de uitbreiding van betaald parkeren wordt gehouden. “In Haarlem stemde maar liefst 82 procent van de inwoners tegen de uitbreiding van betaald parkeren. Ook Katwijk krijgt een referendum over de uitbreiding betaald parkeren. Dat referendum wordt tegelijk met de Europese Verkiezingen gehouden. Als we opschieten redden we dat hier wellicht ook.”

10.000 handtekeningen

Een referendum kan volgens De Mos en Meinesz op twee manieren tot stand komen: via de gemeenteraad of via een burgerinitiatief waarbij Hagenaars een verzoek voor een referendum kunnen indienen bij de gemeenteraad. “Wij zullen beide trajecten bewandelen, maar hebben sowieso 10.000 handtekeningen nodig om het referendum van de grond te krijgen,” aldus beide heren, die om die reden een handtekeningenactie zijn gestart via https://www.hartvoordenhaag.nl/burgerinitiatief-uitbreiding-betaald-parkeren/