Toch geen verbod op reclame op rotondes in Dijk en Waard

Nieuws
Reclameborden op rotondes leiden verkeersdeelnemers af.
Reclameborden op rotondes leiden verkeersdeelnemers af. (Foto: Archief)

DIJK EN WAARD - De gemeenteraad van Dijk en Waard besloot dinsdag 28 november over verschillende onderwerpen. Zo is het integraal beleidsplan openbare ruimte vastgesteld. Via een aangenomen motie van de raad wordt het college gevraagd om reclame op rotondes toe te staan. 

Verder is het bestemmingsplan Rembrandt Erf en de verklaring van geen bedenkingen voor woningbouwproject Woodstone vastgesteld. Dit maakt de bouw van extra woningen in onze gemeente mogelijk.

Openbare ruimte

Het integraal beleidsplan openbare ruimte is vastgesteld. In dit plan staan regels voor zaken als begraafplaatsen, speelvoorzieningen, wegen, groen en kunstwerken. Om te komen tot dit plan konden inwoners een vragenlijst invullen. In dit plan worden keuzes gemaakt, bijvoorbeeld hoe gras en bomen worden onderhouden. Eén van de onderwerpen was het niet meer toestaan van reclame op rotondes, omdat dat mensen kan afleiden van het verkeer. Ondernemers willen deze reclame wel, onder meer omdat het duurzamer is dan reclame via abri’s. Daarom stuurden zij een brief naar het college en de raad. Op basis hiervan dienden fracties een motie in om de reclame toch toe te staan, mits de opbrengst gebruikt wordt voor het onderhoud van de rotondes. Deze motie is door een meerderheid van de raad aangenomen.

Overige besluiten

Verder stelde de raad de volgende zaken vast: zienswijze gevolgen CAO GGD Hollands Noorden, ontwerpbesluit Dijk en Waard Sport bv, regels verstrekken gemeentegaranties en geldleningen, regels speelautomaten, havenverordening, bestemmingsplan Rembrandt Erf, verklaring van geen bedenkingen woningbouwproject Woodstone.

Kijk de vergadering terug via bestuur.dijkenwaard.nl. Daar vind je ook het stemgedrag op de verschillende onderwerpen.