Eenmalig kerstextraatje voor minima met inwonende kinderen

Nieuws
Minima met inwonende kinderen kunnen misschien eenmalig een kerstextraatje aanvragen.
Minima met inwonende kinderen kunnen misschien eenmalig een kerstextraatje aanvragen. (Foto: aangeleverd)

ENKHUIZEN - Enkhuizer ouders die weinig te besteden hebben krijgen dit jaar eenmalig per inwonend kind 75,- euro extra. Dit geld kunnen zij besteden aan iets extra’s voor hun kinderen rond de kerst: een cadeau, nieuwe kleding of een dagje uit. De gemeente doet dit zodat kinderen van ouders die het niet zo breed hebben zich niet anders hoeven te voelen dan klasgenootjes met ouders met een ruimere portemonnee. Inwoners die in aanmerking komen en bekend zijn bij de gemeente krijgen het bedrag automatisch op hun bankrekening gestort. Andere inwoners kunnen het kerstextraatje zelf of met hulp aanvragen. 

Wethouder Wim Hoogervorst: “Ik ben blij dat het gelukt is om dit extraatje beschikbaar te stellen voor de kerstperiode. Met dit geldbedrag hopen we dat ouders en verzorgers de komende kerstperiode extra gezellig kunnen maken voor hun kinderen. Ik hoop dat mensen deze kans benutten.”

Voorwaarden

Aan het eenmalige kerstextraatje zijn voorwaarden verbonden. De kinderen moeten onder de 18 zijn en thuis wonen. De aanvragende ouder/verzorger moet Nederlander zijn of daarmee gelijkgesteld op grond van het verblijfsdocument én in Enkhuizen wonen. Bovendien mag de ouder/verzorger op het moment van aanvragen een netto-inkomen van maximaal 120% van de voor hem of haar geldende bijstandsnorm hebben. Het gaat hierbij om het inkomen inclusief vakantiegeld.  

Wel of niet aanvragen

Een aantal inwoners dat voldoet aan de voorwaarden en bekend is bij de gemeente, kreeg 16 november bericht dat zij het extraatje voor hun kinderen op hun rekening ontvangen. Zij hoeven geen aanvraag meer in te dienen. Daarnaast is er nóg een groep mensen die in aanmerking komt voor het extra bedrag. Wie aan de voorwaarden voldoet en het bedrag nog niet heeft ontvangen kan het kerstextraatje aanvragen. Het aanvragen kan digitaal of op papier tot en met 31 januari 2024. Ouders/verzorgers die aan de voorwaarden voldoen kunnen zich aanmelden via een digitaal formulier op www.enkhuizen.nl/extraatje/. Bewindvoerders vinden op deze pagina een apart digitaal formulier.


Een tabel met een indicatie of je voor het kerstextraatje in aanmerking komt. (Foto: aangeleverd)

Papieren aanvraag

Er is ook een papieren aanvraagformulier. Deze kunnen belanghebbenden afhalen bij wijkcentrum De Bonte Veer aan Wielewaal 1, en bij IJsselzand, Anjerstraat 1 in Enkhuizen. Voor de aanvraag zijn een identiteitsbewijs en bewijsstukken van het inkomen nodig. Denk hierbij aan een loonstrook of een uitkeringsspecificatie voor wie een inkomen ontvangt uit bijvoorbeeld de WW, WAO Wajong, ZW, en WIA.  

Hulp

Voor hulp bij het aanvragen kunnen mensen terecht bij: ‘Voor elkaar in Enkhuizen’, IJsselzand, Anjerstraat 1, Enkhuizen. Voor Elkaar in Enkhuizen is op maandag en dinsdag telefonisch bereikbaar tussen 11.00 - 15.00 uur. Mensen kunnen hun vraag of verzoek mailen naar: info@voorelkaarinenkhuizen.nl. Of op woensdag tussen 09.30 - 11.30 uur langsgaan in IJsselzand. Voor andere vragen kunnen mensen bellen met het verkorte algemene telefoonnummer van gemeente Enkhuizen: 140228.