Wateroverlast door storm Henk

Nieuws
Het water komt steeds hoger te staan.
Het water komt steeds hoger te staan. (Foto: Inter VIsual Studio / Danielle Rood)

BOVENKARSPEL - De waterkant bij Bovenkarspel loopt langzaam onderwater. Vlakbij het Van der Meulen Strandje komt het water steeds hoger te staan. Later op de avond sloeg het water over dijk. Het stroomt het gebied van vakantiepark Europarcs op. De Gemeente Stede Broec is ter plekke om de situatie in de gaten te houden.

Het HHNK laat op 2 januari weten: “We bevinden ons nog steeds in alarmfase 1 voor het IJsselmeer en Markermeer. De waterstanden blijven onverminderd hoog en HHNK continueert de dagelijkse dijkinspecties in het kader van de waterveiligheid. Door windeffecten kan de situatie lokaal snel tot hoge waterstanden leiden. De windrichting is westzuidwestelijk. Naar verwachting zal storm Henk het water opstuwen in noordoostelijke richting. Later op de avond wordt dat meer oostelijk. Het peil op het Markermeer zal naar verwachting vanavond pieken. Het weerbeeld wordt daarna iets rustiger. De opstuwing van het water in noordoostelijke richting kan leiden tot een iets lager waterpeil in Edam en Volendam. Als gevolg van de opstuwing is preventief de fietstunnel bij de Broekerhaven in Bovenkarspel dichtgezet met schotbalken en big bags. Wateroverlast op de buitendijkse gebieden is nog steeds mogelijk. Het dringende advies blijft staan om de voorlanden niet te betreden vanwege de persoonlijke veiligheid.”