Gemeente koopt pand in de Kruisstraat om fietsenstallingen en compacte wooneenheden te realiseren

Nieuws
De gemeente wil op de begane grond en in de kelder van het pand een openbare fietsenstalling maken met plek voor circa 750 fietsen
De gemeente wil op de begane grond en in de kelder van het pand een openbare fietsenstalling maken met plek voor circa 750 fietsen (Foto: Gemeente Haarlem)

HAARLEM - De gemeente Haarlem koopt het pand aan de Kruisstaat 30-32, waar voorheen de winkels Jan Sikkens en Bristol waren gevestigd. De gemeente wil op de begane grond en in de kelder van het pand een openbare fietsenstalling maken met plek voor circa 750 fietsen en een buurtfietsenstalling met plek voor ruim 100 fietsen van buurtbewoners. 

Op de verdiepingen wil de gemeente 40 tot 50 compacte zelfstandige wooneenheden realiseren. Voor deze woningen komen in eerste instantie Oekraïense vluchtelingen in aanmerking. Aan alle drie deze voorzieningen bestaat grote behoefte die met de aankoop van het pand concreet kan worden ingevuld. Op de langere termijn is het denkbaar dat de woningen worden ingezet voor sociale verhuur. Daarom betrekt de gemeente een woningcorporatie bij het uitwerken van het ontwerp van de woningen. Aan de Kruisstraat blijft een commerciële ruimte beschikbaar zodat het gevelbeeld gevarieerd blijft. 

Behoefte aan fietsenstallingen 

In dit deel van de stad is er grote vraag naar fietsparkeerplekken in buurtstallingen omdat bij veel woningen in deze buurt stallingsruimte ontbreekt. Verder belemmeren geparkeerde fietsen vaak de toegankelijkheid van trottoirs in het centrum, met name voor mensen met een beperking. De nieuwe openbare fietsenstalling die in het pand kan worden gerealiseerd, biedt een veilige, schone en droge parkeermogelijkheid voor fietsende bezoekers van het centrum. Dit bevordert het fietsgebruik, één van de speerpunten uit het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Het pand aan de Kruisstraat is zeer geschikt om in te richten als fietsenstalling omdat een groot gedeelte van de beschikbare ruimte zich op straatniveau bevindt. 

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is wonen op de verdiepingen mogelijk. Daarmee kunnen in het pand circa 40 tot 50 zelfstandige wooneenheden worden gebouwd. Voor een gedeelte van het gebouw is een vergunning nodig voor een hogere bouwhoogte, zodat deze woningen op een goede manier kunnen worden gerealiseerd. De aankoop past bij de koers uit coalitieakkoord om strategischer te kijken naar vastgoed dat kan worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Het beschikbaar komen van het pand aan de Kruisstraat bood een bijzondere kans om hieraan invulling te geve