ingezonden

Waarom de knip er beslist niet mag komen

Ingezonden
Een ingezonden brief.
Een ingezonden brief. (Foto: Castorly Stock)

Negen redenen waarom volgens de bewonersstichting in oprichting de knip tussen Rosendaal en Ypesteinerlaan er beslist niet mag komen.

1. Omdat dan de, van oudsher, enige, belangrijkste, oost-west verbinding vanaf de Kennermerstraatweg en vanaf de oostkant (Boekel) aan het, toch al overbelaste, wegennet wordt onttrokken.

2. Omdat, i.p.v. spreiding, al het verkeer éénzijdig door woonwijk Ypestein wordt geleid met alle gevolgen voor de leefbaarheid van de wijk t.a.v. verkeersveiligheid(2 scholen met kinderen die meerde keren per week, met de fiets, over het drukke kruispunt naar de gymzaal op het GGZ-terrein fietsen) , fijnstofdepositie, geluidsoverlast en, nu nog verboden, vrachtverkeer. Dit, terwijl de Ypesteinerlaan en Rosendaal al jaren een sluiproute zijn voor verkeer van- en naar Castricum, Limmen, Egmond, Zandzoom en Noord-Holland-noord. Terwijl deze wegen bedoeld zijn als ontsluitingswegen van de wijk.

3. Omdat verkeer uit west en noord Heiloo, van plan oost en Alkmaar-zuid en het Melcogebied logischerwijs de Kanaalweg nemen om naar- en van het afvalbrengstation of de Oude Werf te rijden. Of, naar- en vanaf de Boekelermeer en Akersloot te komen. Het is te zot voor woorden om al dat verkeer dan alleen door deze woonwijk te laten rijden i.p.v. over de daarvoor bestemde Kanaalweg. De “zogenaamde eerlijke verdeling en spreiding van verkeer”.

4. Omdat, bij het doordrijven van de afsluiting van de Kanaalweg, het “verwachte verkeer” dat via een evt. afslag A9 en parallelweg dan alsnog, via de Rosendaal en Ypesteinerlaan-noord bij de snackbar, via de Kennermerstaatweg alsnog de Stationsweg inrijdt. M.a.w. een schijnoplossing!

5. Omdat Ypestein niet een probleem van de Stationsweg of elders hoeft op te lossen. Daarvoor zijn simpelere en vooral goedkopere oplossingen te bedenken. Zie de vele eerdere ingezonden stukken met suggesties van heel veel verschillende bewoners.

6. Omdat het advies van het verkeerspanel tegen de knip is genegeerd. Omdat veel ondernemers geen voorstander zijn van het afsluiten van de Kanaalweg. Net zo min als de bedenkingen die de brandweer, ambulance en politie hier over hebben.

7. Omdat er geen enkel overleg vooraf is geweest met de bewoners. Inmiddels zijn er talloze bewoners die hun zorg en afschuw over de gevolgen van de knip voor de wijk hebben geuit naar het bewonerscomité (bijna stichting: B.L.Y.) . Zij betuigen hun steun en zijn tot acties bereid. Eerst via steun van verstandigere partijen om deze onzalige keuze te herzien en anders via de rechter en in het uiterste geval met een “knip“ op de Rosendaal.

8. Omdat er door de wethouder en zijn partijgenoten drogredenen worden aangevoerd dat o.a. plan B goed zou zijn voor heel Heiloo; dat genoemde wegen die voertuigentoename wel aan zouden kunnen. Dus zijn de grenswaarden maar opgewaardeerd naar toetswaarden.(een kunstmatig, subjectief criterium van een duur, ingehuurd bureau). En vinden ze modellen en berekeningen belangrijker dan het gebruik van gezond verstand. De overlast en ervaringen van bewoners worden gemakshalve maar even terzijde geschoven. En dat noemt zich volksvertegenwoordiger.

9. Omdat er andere belangen spelen. Het gaat om vele miljoenen die ongetwijfeld aan de burgers zullen worden doorberekend. Wb. afwikkeling verkeersstromen had men eerder moeten bedenken hoe dat zou uitpakken vóórdat er gebouwd ging en gaat worden. Nu worden er geitenpaadjes bedacht om de, door de Raad van State meerdere keren verworpen plannen, via een omweg te realiseren.

Bewonersstichting (B.L.Y.) (in oprichting) rosendaalknip2023@gmail.com