Afbeelding
(Foto: gemeente Hoorn)

Uitgangpunten herontwikkeling locatie oude hockeyvelden vastgesteld

Algemeen

Het college van B en W heeft de Nota van Uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen 9. In juni besprak de gemeenteraad de nota, waarbij er verschillende suggesties en wensen aan het college zijn meegegeven. Op dit moment wordt nog onderzocht of het mogelijk is om een ondergrondse parkeergarage te bouwen.

De raad heeft op 15 juni 2021 groen licht gegeven voor een IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum), 80 appartementen in het goedkope segment en 60 appartementen in het middeldure segment op de locatie van de oude hockeyvelden. Naar aanleiding van het raadsbesluit en een inloopavond in oktober 2021, is een zogenaamde Nota van Uitgangspunten opgesteld met randvoorwaarden en ambities voor de herontwikkeling van het gebied. Naast de plek waar de bebouwing zal komen zijn in deze nota eisen opgenomen die gesteld worden aan onder andere verkeer, parkeren, ecologie, groen, beeldkwaliteit, duurzaamheid en archeologie. Deze nota vormt de basis voor de omgevingsvergunning voor het IKEC en voor een nieuw bestemmingsplan voor het plangebied.

Advies raad en omwonenden

Op 9 juni 2022 is de concept Nota van Uitgangspunten besproken in de raadscommissie. Tijdens deze bespreking zijn er verschillende suggesties gedaan door raadsleden en omwonenden. Het college heeft een aantal van die aanpassingen in de nota doorgevoerd.

De bouwhoogtes van de twee gebouwen met huurwoningen zijn omgedraaid wat de privacy en bezonning voor de bewoners van de Saffier verbetert. In de nota zijn manieren opgenomen waarop de parkeerterreinen van het IKEC ook voor groen en spelen kunnen worden ingericht. Een duidelijke omschrijving van de bomennorm per woning is toegevoegd, inclusief het behoud van het bestaande aantal bomen. Verkeer rondom de Nieuwe Steen zijn belangrijke zorgen van omwonenden en andere betrokkenen. Uit een geactualiseerde verkeersstudie blijkt dat de omliggende verkeerstructuur de toename van verkeer door het plan goed kan verwerken. Alleen dient voor 2030 een opstelstrook nabij het kruispunt Zwaagmergouw-Blokmergouw te worden verlengd. Met deze aanpassingen heeft het college de Nota van Uitgangpunten op 26 juli 2022 vastgesteld.

Onderzoek ondergrondse parkeergarage

Op dit moment wordt nog onderzocht of het mogelijk is om een ondergrondse parkeergarage te bouwen. Zo zou er meer ruimte voor groen ontstaan en zou er meer ruimte zijn om te schuiven met de woongebouwen. Dit zou kunnen betekenen dat een van de woontorens met zes bouwlagen nog verder van de woningen aan de Saffier geplaatst zou kunnen worden. De resultaten van dit onderzoek worden in september of oktober aan de gemeenteraad voorgelegd.

Vervolg

Nu de nota is vastgesteld wordt het bouwplan voor het IKEC verder afgerond en zal op korte termijn een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend. Vervolgens wordt er voor het hele gebied een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan eind 2022 besproken met de raad. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Ook wordt een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte rondom de woningen. De ideeën voor dit ontwerp zullen na de zomer worden besproken met omwonenden en andere geïnteresseerden.

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Hoorn

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Samen op weg bij Inloophuis PISA in Hoorn Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Alzheimer Café Hoorn bestaat twintig jaar Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Doorstart Hoornse bridgeclub ‘Vrouwen actief’ Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Inspiratiebijeenkomst in Foreestenhuis Hoorn: samen optrekken voor duurzame toekomst Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Onder de sterrenhemel bij Theater van de Nacht in Blokker Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Inzameling voor Voedselbank door Nieuw-Apostolische Kerk in Blokker Algemeen gisteren
Afbeelding
Bijeenkomst ‘Grip op geld’ in Raadszaal stadhuis Hoorn Algemeen 28 sep, 20:00
Afbeelding
Beestenfeest op Dierendag bij kinderboerderij de Waalrakkers in Hoorn Algemeen 28 sep, 16:32
Afbeelding
Buren komen samen op Buurtfestival Kersenboogerd in Hoorn Algemeen 28 sep, 15:30
Afbeelding
Hoornse raad geeft startschot grote opknapbeurt centrumgebied Kersenboogerd Algemeen 28 sep, 15:24
Afbeelding
Zeilwedstrijden Bruine Vloot in Hoorn Algemeen 28 sep, 14:38
Afbeelding
De Engel van Hoorn over stress en ontspanning Algemeen 28 sep, 13:05
Afbeelding
Vragen Fractie Tonnaer over gevaarlijke situaties door nieuwe bruggen Kersenboogerd Algemeen 28 sep, 11:45
Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief