Politieke partijen in Hoorn stellen vragen over sloop en nieuwbouwplannen

Politiek
Afbeelding
Foto: archief

HOORN - In een gezamenlijke inspanning hebben raadsleden Lisa Klinkenberg (HOE?!), Renzo van Houten (Fractie Tonnaer) en Chris de Meij (Hart van Hoorn) een reeks kritische vragen gesteld aan het college van b en w. De vragen richten zich op de overwegingen rondom sloop en nieuwbouw, met een specifieke focus op de sociale, ecologische en gedragsmatige aspecten, naast de bekende financiële en woningnoodargumenten.

Lisa Klinkenberg benadrukt het belang van een integrale benadering: “Het is cruciaal dat we in ons beleid niet alleen kijken naar de cijfers, maar ook de sociale en ecologische impact van onze beslissingen meewegen. Mensen, natuur en klimaat verdienen onze volledige aandacht in deze discussie.” Daarnaast maakt ze zich zorgen over de verhouding tussen gesloopte sociale huurwoningen en koopwoningen en verwijst daarbij naar een recente publicatie van hoogleraar André Thomson: “Het valt niet te ontkennen dat er een discrepantie is in hoe sociale huurwoningen versus koopwoningen worden behandeld als het gaat om sloop. We willen graag weten hoe groot dit verschil is in onze gemeente.”

Renzo van Houten voegt hieraan toe: “Je onttrekt voor meerdere jaren woningen van de woningmarkt en risico’s op vertraging zijn groot door materiaal- en personeelstekorten. Het stimuleren van renovatie en het behoud van bestaande gebouwen moet een prioriteit zijn.”

Chris de Meij richt zich op innovatie: “Het bevorderen van innovatie in duurzame bouw- en renovatietechnieken is essentieel om onze afhankelijkheid van sloop en nieuwbouw te verminderen. Hoewel we niet tegen sloop en nieuwbouw ontwikkelingen zijn, moeten we ervoor zorgen dat ons beleid evenwichtig en rechtvaardig is, en ten goede komt aan de gemeenschap van Hoorn.”

De partijen HOE?!, Fractie Tonnaer en Hart van Hoorn benadrukken het belang van een breed gedragen beleid dat rekening houdt met alle facetten van stedelijke ontwikkeling. Ze roepen het college op om in hun reactie duidelijkheid te verschaffen over hoe deze overwegingen een plek vinden in het huidige en toekomstige beleid.