Afscheidsviering op 5 februari van het Dominicuskoor in De Goorn

Algemeen
Het Dominicuskoor tijdens het 25-jarig bestaan in 2010.
Het Dominicuskoor tijdens het 25-jarig bestaan in 2010. (Foto: aangeleverd)

Het einde is in zicht voor het Dominicuskoor. De koorleden maken zich op voor de afscheidsviering op 5 februari in de kerk, De Goorn 67. Leden komen na de viering bij elkaar in café Dollenburg voor een afscheidslunch. En dan... is het stil. “Of er moet nog een wonder gebeuren”, zegt voorzitter Adrie Weel. 

Het Dominicuskoor ontstond zo’n tachtig jaar geleden. “Maar toen was het alleen een herenkoor”, geeft Adrie aan. “Over de tijd voor de oorlog is weinig bekend. De koorleden beginnen in 1942 min of meer in vast verband tijdens de Heilige mis de priester te ondersteunen bij het zingen van kerkelijke liederen.”

St. Dominicus

Tijdens een bijeenkomst van de leden is op 13 december 1943 werd officieel een heren zangkoor opgericht, wat de naam St. Dominicus kreeg. 

“Het koor heeft dan dertig leden en tien aspirant leden. Het dameskoor Stella Maris ontstond eind jaren 50, begin 60. Onder leiding van pater Van der Idsert werd dit in 1962 een officieel koor. De dames zongen bij rouw- en trouwdiensten en een enkele zondag in de maand. Dat gebeurde allemaal onder de bezielende leiding van Truce Stoop-Settels en organist Kees Konijn. Truce stopte in 1970 en sindsdien passeerden diverse dirigenten de revue. Peter Pijsel nam in januari 1978 het stokje over van de heer Van Hees. Peter opperde het idee om de koren samen te voegen en er een gemengd koor van te maken. Dit ging zeker niet zonder slag of stoot. Heren en dames repeteerden op maandag samen en de vrouwen ook apart op woensdag met Truce weer als dirigent.”

Samenvoegen

De koren werden in 1985 samengevoegd onder de bezielende leiding van Peter en Arja Pronk als organist. Het koor ging officieel samen verder als Parochieel gemengd koor St. Dominicus. “Het voorzitterschap nam Ria Jong-van Langen op zich en zij heeft deze taak vele jaren met veel enthousiasme vervuld. Omdat haar gezondheid achteruit ging heb ik als vicevoorzitter de hamer overgenomen in 2016. Ze bleef vol enthousiasme zingen in het koor. Helaas namen wij in 2021 afscheid van haar, omdat ze toen is overleden. Uiteraard hebben wij voor haar mooie liederen gezongen tijdens haar kerkdienst.”

Optreden

Het Dominicuskoor zong regelmatig tijdens weekenddiensten, rouwmissen en jubileumvieringen. Zo ook bij de Stille Omgang in Amsterdam, West-Friese bedevaart in Heiloo, Zaandam, Ilpendam, Volendam, Nibbixwoud, Hoogwoud, Spierdijk en Heemskerk. “Dit gebeurde meestal in combinatie met een gezellig dagje uit. Dit was heel belangrijk voor de goede band onderling met elkaar. Als koor straal je eenheid uit en dat komt weer ten goede aan de liederen die je samen zingt.”

Opheffen

Het bestuur van het Dominicuskoor heeft in samenspraak met de dirigent besloten om het koor op te heffen.

“Het koor bestond uit zo’n 55 leden, dirigent Peter en organisten Arja en Ans Blom. Maar ons ledental neemt steeds meer af en vergrijst én de stemmen worden minder. Vierstemmig is al lang niet meer mogelijk. Waardoor veel muziek is veranderd naar drie- tot tweestemmig en ook dat gaat steeds moeizamer. Momenteel hebben we nog maar 21 leden waarvan er 4 leden uit de tijd van de heer Van Hees. We vinden het heel jammer om dit besluit te nemen, maar het is niet anders. We zingen op 5 februari vanaf 10.00 uur onze laatste viering. Iedereen is uitgenodigd om deze bij te wonen. Tja, de laatste keer... Of er gebeurt een mirakel, dat tientallen veertigers het lot van het Dominicuskoor aantrekken en zich opgeven als nieuw lid. Wie weet... hoop doet leven, toch?”

U komt toch ook afscheid nemen? Kom 5 februari voor 10.00 uur naar de kerk in De Goorn en geniet voor de laatste keer van het Dominicuskoor.