Rozenlaan lijkt geschiktste locatie voor nieuwe Olympiahal

Politiek
Afbeelding
(Foto: pixabay)

De nieuwe Olympiahal zou het beste aan de Rozenlaan gebouwd kunnen worden. Echter niet op de huidige locatie maar iets verderop. Inpassing in dit gebied wordt mogelijk door het eerste veld van Excelsior Maassluis te draaien.

Chrit Wilshaus

Op de plek van de huidige sporthal zouden dan ongeveer 150 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Dat bleek bij een presentatie, vorige week dinsdagavond tijdens een thema-avond. Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie is ook onderzocht of dat in combinatie zou kunnen met Excelsior Maassluis en/of met woningbouw. De studie naar de geschiktste locatie heeft een half jaar geduurd. Daarbij zijn ook gesprekken gevoerd met stakeholders, zoals de voetbalvereniging en judo-instituut Mahorokan. Hen werd gevraagd of zij het zien zitten om gezamenlijk in één gebouw te trekken. Dit zou het geval zijn. Bij de thema-avond werd benadrukt dat het nu overigens nog om een voorkeurslocatie gaat en er nog geen definitief besluit is genomen.

Parkeren

Naast genoemde voorkeurslocatie zijn nog twee andere locaties onderzocht maar die vielen af. Het gaat daarbij om het Kastanjedal en de Richard Hollaan. Als voor het Kastanjedal gekozen zou worden, is de sporthal niet meer te combineren met Excelsior Maassluis. En kiezen voor de Richard Hollaan zou betekenen passen en meten. Verder is op deze plek niet veel ruimte voor parkeerplaatsen. Doorslaggevende factoren om de keuze op de Rozenlaan te laten vallen waren onder meer: inpassing, bereikbaarheid en parkeren. Dat parkeren zou gerealiseerd kunnen worden door de huidige hal te slopen en daar een parkeerterrein te realiseren. In dat geval kan ook het parkeren half op het wegdek van de Rozenlaan, volgens deskundigen een onveilige oplossing, worden opgeheven. Het voordeel van kiezen voor de Rozenlaan is bovendien dat tijdens de bouw van de nieuwe accommodatie gesport kan blijven worden in de huidige Olympiahal. Die hal moet volgens de nieuwste normen minimaal zeven meter hoog worden.

Woningbouw

Op de voorkeurslocatie zou ook aanvullende woningbouw mogelijk zijn. Het gaat dan om een appartemententoren van vijf tot zes lagen. Dat zijn ongeveer 30-40 woningen. Op de andere locaties zou trouwens meer woningbouw mogelijk zijn. Over of er aanvullende woningbouw komt, moet nog wel een besluit genomen worden. Ook aan de ruimtelijke inpassing en het groen zou zijn gedacht.

Opblaashal

Tijdens de thema-avond, waarvan het karakter altijd informerend is, konden de aanwezige raadsleden ook vragen stellen. Zo was Arnoud van Buren (Leefbaar Maessluys) benieuwd hoe de huidige horeca-uitbaters erover denken als er straks één horecagelegenheid komt. Van Buren kreeg te horen dat de stakeholders dat met elkaar moeten bepalen. Bert de Reuver (D66-steunraadslid) miste in het hele plan het fietsparkeren. Bij de presentatie kwam dat inderdaad niet aan bod maar hem werd verzekerd dat daar wel degelijk rekening mee is gehouden in de plannen. Martijn Kroonen (CDA) vroeg of ook was overwogen om op een van de andere locaties, bijvoorbeeld het Kastanjedal, een tijdelijke opblaashal neer te zetten. Maar een dergelijke oplossing zou erg duur zijn en dus drukken op de kosten van de nieuw te bouwen sporthal. Datzelfde antwoord kreeg ook Raoul Kleijwegt (GroenLinks) te horen op zijn vraag naar de mogelijkheid van ondergronds parkeren. Die grond, vernam Peter Anker (ChristenUnie-steunraadslid) is behalve van de gemeente deels van Mahorokan. Jorrit Keijzer (PvdA) drong eropaan dat de hal ook toekomstbestendig wordt gebouwd. Dit zou zeker het geval zijn.