PB 21 blaast discussie om Noord-Zuidlijn door te trekken naar Purmerend nieuw leven in

Algemeen
'Trek de Noord-Zuidlijn vanuit Amsterdam-Noord door naar de Westflank van Purmerend.'
'Trek de Noord-Zuidlijn vanuit Amsterdam-Noord door naar de Westflank van Purmerend.' (Foto: aangeleverd)

PURMEREND - PB 21 blaast de discussie over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Purmerend nieuw leven in en denkt aan een referendum onder de inwoners. “Bijna elke Purmerender die wij spreken is er een voorstander van om de Noord-Zuidlijn onder het kanaal aan te leggen. Ga maar eens na wat dat zou schelen met het reduceren van het stikstofgehalte en de commerciële winst die hiermee te behalen is. Als je het mij vraagt moeten we dit zo snel mogelijk weer oppakken en de regering in Den Haag wakker schudden, want we hebben het hier over een groeipotentieel naar 120.000 inwoners als je Watergang, Ilpendam, Beemster en Purmerend bij elkaar optelt”, aldus Adrie Pietersen van PB 21.

In elke raadsperiode wordt ergens een visie in een rapport beschreven en opgeduikeld over de groei van Purmerend. Met name het toerisme, bereikbaarheid OV en hoe de binnenstad eruit moet gaan zien zijn de uitgangspunten. Wie herinnert zich niet de herhaalde kreten over de afgelopen decennia. Pietersen: “Het gaat altijd over hoe zetten we Purmerend op de kaart en hoe verbeteren we het OV in onze stad van en naar Amsterdam. Daar is nu de uitstoot van stikstof aan toegevoegd”. 

Hij benadrukt dat het gaat over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Purmerend, zodat je veel toeristen hier naar toe haalt, beperking van stikstof uitstoot en geld genereert voor de binnenstad.  ”Het verhaal is eigenlijk simpel. Ik ben in de archiefstukken gedoken, gelezen en met ondersteuning van de complete toenmalige gemeenteraad die hier ook in grote getale met hun partijen aanwezig zijn. Een kleine 20/25 jaar geleden werd er al een plan door het toenmalig college geopperd om de Metro lees Noord-Zuidlijn van Amsterdam door te trekken onder het kanaal naar Purmerend.” 

Watergang en Ilpendam profiteren mee

PB 21 ziet het ideale plaatje als volgt: het station van de Noord Zuidlijn in Amsterdam-Noord ligt nagenoeg aan het kanaal. Het Tramplein in Purmerend ligt ook aan het kanaal, beiden op steenworp afstand. “Ik heb bouwkundige ingenieurs gesproken en zij vertelden dat de Noord-Zuid Lijn doortrekken naar Purmerend vele malen een simpele klus is dan de Noord-Zuid lijn in de stad Amsterdam. De ondergrondse Noord-Zuidlijn kan doorgetrokken worden naar de Noordwest flank van Purmerend met een groot parkeerterrein. Dat kan makkelijk gerealiseerd worden. Ook Watergang en Ilpendam liggen aan het kanaal. Zij halen er net zo goed voordeel uit. Want wie goed oplet, ziet dat langs het kanaal nieuwe kleine dorpjes ontstaan die ook gebruik gaan maken van het verkeer langs het kanaal. Kijk maar naar de eerste stoplichten, die er al staan. Het filespook langs het kanaal komt er alweer aan, we groeien dicht”, vertelt Pietersen.

Nog steeds springlevend

In september 2020 schreef wethouder Eveline Tijmstra, die recent het stokje overdroeg aan partijgenoot Pascal Verkroost, aan de gemeenteraad van Purmerend dat de zogeheten probleemanalyse naar de mogelijkheid om de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Zaanstad en Purmerend naar verwachting aan het eind van dat jaar afgerond zou zijn. Uit die brief blijkt dat de kans op het doortrekken van de lijn bij de burgers van Purmerend nog steeds springlevend is. “Afhankelijk van de resultaten van de analyse wordt bepaald of er nader onderzoek nodig is. Wij ondersteunen dit en is zeker geen ambitieus plan.” 

Toenmalig raadslid Tom de Jong van D66 gaf destijds reactie op het besluit. “Het komt voor mij niet helemaal onverwacht. Binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) werd steeds duidelijker dat hiervoor een breed draagvlak ontstond voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Purmerend. De bestaande treinverbinding naar Schiphol is niet stabiel, valt vaak uit en raakt Schiphol als belangrijk knooppunt.”

Of Purmerend nu een grote kans misloopt, oordeelde De Jong toentertijd genuanceerd. “De Noord-Zuidlijn zou wel een snelle verbinding zijn maar tegelijkertijd verdwijnt dan het fijnmazige haltenetwerk binnen Purmerend. In plaats van op loopafstand naar de bushalte moeten inwoners dan eerst op de fiets om bij een halte te komen”.

Adrie Pietersen: “Volgens zijn visie klopt dit niet, want de inwoners kunnen gewoon via het fijnmazig netwerk vanuit de wijken afgezet worden bij het station en kan simpel opgelost worden met elektrische OV busjes die door medewerkers van WERKOM bestuurd kunnen worden. Je moet niet altijd zoeken in problemen maar in oplossingen. En wat mankeert er aan een fiets, onze ouders deden niet anders ? Maar wij ondersteunen wel zijn denken om de Noord-Zuidlijn te realiseren.” 

Tot slot: “Daarom zijn wij voor het houden van een referendum onder de inwoners. Laat het college daar maar eens over nadenken.”