Stampvolle en loodzware vuilniszakken: vrijwilligers rapen vuil

Algemeen
De Bermafval opruimgroep raapt met een glimlach.
De Bermafval opruimgroep raapt met een glimlach. (Foto: vincentdevriesfoto.nl)

WARMENHUIZEN - De grote hoeveelheid - onopgemerkt - zwerfvuil dat zich al járen in de sloten, slootkanten en bermen opeenstapelt baart ‘Bermafval, wij pakken het op’ zorgen. Het vervuilt immers het milieu en ontsiert de omgeving. Aan het woord zijn Jantine Hoep en Nancy Kooij, oprichters van de Warmenhuizer raapgroep ‘Bermafval, wij pakken het op’.

Samenwerking met de gemeente gezocht

“Twee jaar geleden besloten we dit probleem aan te gaan pakken. Onze insteek was om specifiek bermafval op te ruimen op locaties waar amper nog geraapt werd. Via sociale media en het dorpsblad hebben we mensen benaderd met ons initiatief. Daar is enthousiast op gereageerd. Wekelijks groeide het aantal deelnemers, inmiddels is een vaste kern van rapers ontstaan. Gezamenlijk rapen wij tweewekelijks het zwerfafval in de bermen en sloten van het buitengebied rondom Warmenhuizen op. Wat lag er in het begin veel.” 

Ambitie

In de afgelopen jaren hebben de rapers alle bermen en sloten rond Warmenhuizen opgeschoond van alle soorten afval, zoals blikjes en flessen, fietsen, plastic verpakkingen, landbouwplastic, wieldoppen en sigarettenpakjes. Dit doet de groep met succes. “We zijn heel blij om te kunnen zeggen dat de hoeveelheid afval inmiddels aanzienlijk gereduceerd is geraakt; waar we voorheen met stampvolle en loodzware vuilniszakken terugkwamen van een uurtje rapen, zien we dat dat inmiddels gehalveerd is geraakt. Daar zijn we trots op!”

Ze zijn er nog niet. Het afval blijft steeds weer opnieuw aangroeien. Dit betreft alleen nog maar de bermen rond Warmenhuizen. Er is meer nodig om dit probleem op te lossen, stelt de groep vrijwilligers. “We hebben de ambitie om ons initiatief uit te breiden, zodat bewoners van naburige dorpen dit óók concreet kunnen maken. Daartoe hebben we de samenwerking met de gemeente Schagen gezocht. Samen met hen willen we een zichtbaar en krachtig beleid omtrent ‘zwerfafval’ neerzetten, zodat het veel gemakkelijker wordt om met toekomstige bewonersinitiatieven hierover in contact te treden met de gemeente.”

Het zou mooi zijn als de kracht en het enthousiasme van de mensen die met regelmaat afvalrapen in de diverse dorpen, gebundeld kunnen worden. De groep laat weten dat er veel betrokken mensen zijn die graag hun steentje willen bijdragen, die met hun ervaring goede en praktische ideeën kunnen aanleveren om op deze manier ondersteuning te bieden bij het vormgeven van een nieuw en efficiënt zwerfafvalbeleid in onze gemeente.

Krachten bundelen

“Wij zijn erg blij met de persoonlijke aandacht die we inmiddels van de burgemeester, alsook de verantwoordelijke wethouder hebben gekregen voor dit initiatief. We hopen dat dit een startpunt is voor een groter draagvlak om een gedegen afvalbeleid te ontwerpen waarin het fenomeen ‘zwerfafval’ een prominente plaats krijgt”. 

Hiermee bedoelen ze niet alleen het opruimen van de rommel, maar vooral ook in de preventie van zwerfafval. Bijvoorbeeld door het strategisch plaatsen van afvalbakken, voorlichting op scholen en het beschikbaar stellen van materialen.

Plezier

De afvalrapers van ‘Bermafval, wij pakken het op’ zijn ontzettend dankbaar voor de vele vrijwilligers die zich hebben aangesloten bij het initiatief. Mensen die bereid zijn een deel van hun zaterdag in te zetten om de wereld schoner te maken. “Wij zijn niet de enigen die afval opruimen. Er zijn nog veel meer betrokken mensen die op eigen initiatief vuil rapen. Samen maken we weldegelijk een groot verschil. Het is opmerkelijk om te zien hoeveel plezier een uurtje rapen oplevert.” Ze doen dit om de leefomgeving te ondersteunen in het ontdoen van afvalproducten die er niet thuishoren. “Het geeft een positief gevoel om zo concreet bezig te zijn met het teweegbrengen van een belangrijke en positieve verandering.”

Gekleed in een geel hesje, uitgerust met prikstok en vuilniszak wordt elke twee weken op zaterdag om 12.00 uur geraapt in het buitengebied rondom Warmenhuizen. Er wordt rond 13.00 uur afgesloten met een kop koffie of thee en iets lekkers. Het raapseizoen start zaterdag 4 maart weer. Zin om een keertje mee te gaan rapen? Meld je vrijblijvend aan via Facebook @Bermafval, wij pakken het op! Of bel/app naar 06-17680480.