Het is definitief: de Kolenkit gaat écht dicht

Cultuur
De bisschop van Rotterdam, mgr. dr. Hans van den Hende, heeft het besluit om de Kolenkit te sluiten officieel bekrachtigd.
De bisschop van Rotterdam, mgr. dr. Hans van den Hende, heeft het besluit om de Kolenkit te sluiten officieel bekrachtigd. (Foto: Ramon Mangold/Wikipedia)

Een decreet van de bisschop van Rotterdam bevestigt op 10 januari dat de Sint Josephkerk in Wateringen, beter bekend als ‘de Kolenkit’, in 2024 wordt gesloten, ondanks bezwaren van ongeveer zeventig parochianen in december. De laatste viering zal op 3 maart plaatsvinden. Verder worden er geen vieringen meer gehouden.

Het officiële besluit maakt definitief een einde aan het 58-jarige bestaan van de kerk op de hoek van de Harry Hoekstraat en de Dr. Schaepmanstraat in Wateringen. Na 3 maart is de St. Jan de Doperkerk, met ruimte voor achthonderd personen, de enige rooms-katholieke kerk van de St. Elisabethparochie in Wateringen. 

De parochianen zijn al op de hoogte van het door de bisschop ondertekende decreet sinds de oudejaarsviering, toen het besluit in de St. Josephkerk bekend werd gemaakt. 

Laatste viering

Op zondag 3 maart komt Mgr. Van den Hende speciaal naar de Sint Josephkerk om voor te gaan in een plechtige eucharistieviering, waarin de kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Enkele belangrijke, religieuze objecten worden daarna – in processie - overgebracht naar de St. Jan de Doperkerk aan de Herenstraat.