Investering om ook afvalwater inwoners De Lier zuiver te houden

Duurzaamheid
Op AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier.
Op AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier. (Foto: HHD)

Het college van hoogheemraadschap Delfland legt een kredietvoorstel voor aan het algemeen bestuur om AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen langer in bedrijf te houden voor het uitvoeren van de zuiveringstaak.

Op AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier. De zuivering is aan het einde van zijn levensduur en capaciteit.

Meer ruimte en capaciteit

Het algemeen bestuur van Delfland heeft zich in september 2022 uitgesproken voor de bouw van een nieuwe zuivering op Vergulde Hand West. Een nieuwe zuivering biedt ruimte en capaciteit om de komende 30 tot 40 jaar de toenemende hoeveelheid afvalwater schoon te maken, te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en bij te dragen aan een duurzame, circulaire regio.

Eind 2026

De gemeente Vlaardingen moet nog besluiten over het beschikbaar stellen van Vergulde Hand West. Daarna kan op zijn vroegst eind 2026 worden gestart met de bouw van een nieuwe zuivering. Dat is ruim twee jaar later dan was voorzien.

Extra geld nodig

Om de huidige zuivering voor die periode in stand te houden en de capaciteit uit te breiden is extra geld nodig. Besluitvorming hierover vindt plaats op 29 juni.