Poging snelle oplossing verpleeghuisbeddentekort mislukt

Nieuws
Afbeelding
(Foto: "Stock")

Een poging van WestlandVerstandig (WV), GemeenteBelang Westland (GBW) en Groen Links op zeer korte termijn tijdelijke crisis- en verpleeghuisbedden in Westland te bewerkstelligen, is mislukt. Een motie die de fracties in de raadsvergadering van dinsdag indienden, is met 15 stemmen voor en 24 tegenstemmen verworpen.

De indieners wijzen erop dat Westland al jaren kampt met een beddentekort in verpleeghuizen. Westlanders worden soms erg ver weg opgevangen, tot in bijvoorbeeld Noord-Holland toe, gaf GBW-raadslid Mireille van der Stelt als voorbeeld .

De verbouwing van de Naaldhorst begint in 2024. “Maar we hebben nu een probleem,” zegt Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig. Samen met GBW vroeg hij zorgwethouder Piet Vreugdenhil (CDA) afspraken te maken over al dan niet tijdelijke uitbreiding van bestaande verpleeghuizen met zorgaanbieder Pieter van Foreest en het Zorgkantoor. Die uitbreiding zou dan op korte termijn moeten plaatsvinden.

Groen Links-fractievoorzitter Ulbe Spaans vindt dat er al te lang schrijnende situaties bestaan onder ouderen die verstoken blijven van ouderenzorg of deze ver weg moeten krijgen. “De motie wil nu iets veranderen.”

Driehonderd bedden tekort

CDA-raadslid Anja van der Eijk voert aan dat Westland de komende jaren driehonderd verpleeghuisbedden tekort komt, maar stelt dat de opvang voor de lange termijn goed moet worden geregeld. Voor de korte termijn wijst zij naar de ouderenbonden die in gesprek kunnen met de zorgaanbieder, omdat de bonden een directe invloed kunnen uitoefenen. Zij wil dat de wethouder de raad elk kwartaal bijpraat over de ontwikkelingen.

De PvdA voert aan dat het onrealistisch is dat Westland eigen verpleegbedden kan realiseren, zoals in de motie staat. Fractievoorziter Nico de Gier merkt op dat het al een prestatie is dat de wethouder een nieuwe Naaldhorst heeft uitonderhandeld.

Verder worden de verpleeghuizen Triangel en Sonnevanck vanaf 2024 verbouwd. Bewoners zouden tijdelijk worden opgevangen in de hernieuwde Naaldhorst. Per saldo zijn er dan dus nog geen extra bedden gecreëerd. Vanuit de raad werd gevraagd of bewoners niet tijdelijk hoeven te verhuizen voor de renovaties.

‘Zorgelijk’

Wethouder Vreugdenhil noemt de situatie zorgelijk. Ook hij vindt dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen. De wethouder houdt de raad voor niet aan het stuur te staan, maar wel in gesprek te zijn met zowel de zorgpartijen en het Zorgkantoor die ook een snelle oplossing wil. “Maar ik kan geen ijzer met handen breken,” aldus Vreugdenhil.

Of bewoners kunnen blijven wonen waar ze wonen tijdens de renovaties, noemt hij onzeker. Na de zomer gaat Vreugdenhil weer in gesprek met Pieter van Foreest over de huisvesting.