Seniorenraad alert op belofte komst extra verpleeghuisbedden

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Stock)

De bedoeling is goed en de genoemde aantallen van honderddertig tot honderdzestig extra verpleeghuisbedden die binnen drie jaar in Westland moeten staan ook. Maar de Westlandse Seniorenraad vindt vooral dat er nog teveel open eindjes zijn: “Op het moment is niets concreet. Dat is een teleurstelling.”

door Evelyne Lammerding

Honderddertig tot honderdzestig extra verpleeghuisbedden moeten er in 2026 in Westland moeten staan. Dat meldde zorgwethouder Barend Rombout (Westland Verstandig) onlangs in AD Westland. “We zijn blij met het genoemde aantal. Dat bewijst hoe groot de achterstand in Westland is. Eindelijk wordt begrepen en ingezien dat Westland een achterstand heeft,” zegt Anny Berendse, de zorgexpert binnen de Seniorenraad. “Maar het enige dat concreet is, is de bouw van de nieuwe Rozenhof en de nieuwe Naaldhorst. Het is niet duidelijk wanneer de honderddertig tot honderdzestig bedden er precies komen.”

Het betekent dat de Westlandse Seniorenraad niet stil gaat zitten wachten op de realisatie van de verpleeghuisbeddenbelofte. De organisatie blijft alert, laat Berendse weten.

Toegezegd

De Seniorenraad kaart het probleem al sinds het begin van de oprichting in 2018 aan. “Er is nog niets veranderd,” merkt de zorgexpert op.

“Vorig jaar zijn tachtig verpleeghuisbedden toegezegd. Daarvoor hebben de gemeente, Pieter van Foreest, Careyn, zorgkantoor DSW, woningcorporaties en de Seniorenraad een convenant ondertekend. Veertig van de tachtig verpleeghuisbedden zouden op korte termijn komen. Die zijn er nog niet. Westland Verstandig had er in de commissie een vraag over gesteld. Daarop is geen antwoord gekomen.”

Haalbaarheid

Berendse plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van de doelstelling binnen drie jaar honderddertig tot honderdzestig verpleeghuisbedden in Westland te hebben gerealiseerd. Ze legt uit: “De Rozenhof en de Naaldhorst zouden er in 2025 zijn, was de intentie. Dat wordt 2027. Daarop moeten we nog minstens vier jaar wachten. De veertig toegezegde bedden voor de korte termijn zijn er ook nog niet. Er beweegt wel wat, maar niets is concreet.”

Maar tot en met 2026 wachten op de extra verpleeghuisbedden is te lang, vindt de Seniorenraad; de vergrijzing zet volgens prognoses door. “Het probleem wordt alleen maar nijpender.”

Toen de zorgwethouder in een vergadering opmerkte dat de gemeente niet over verpleeghuisbedden gaat, vroeg de organisatie in februari om een expertmeeting. “Het is te gemakkelijk om te zeggen dat de gemeente niet over verpleeghuisbedden gaat,” zegt Berendse. “De gemeente heeft wel een zorgplicht tegenover haar inwoners.”

Expertmeeting

De gemeenteraad stemde raadsbreed in met de expertmeeting. Die is in maart gehouden. “Iedereen was er: de politiek en organisaties,” blikt Berendse terug. “Maar het kwam niet tot een gesprek. Iemand kwam voorlichting geven. De partijen die waren uitgenodigd, voelden zich onvoldoende gehoord. Er komt een tweede bijeenkomst. Wanneer, is niet duidelijk.”

In die tweede bijeenkomst gaat het wat betreft de Seniorenraad ook over de (her-)verdeling van het geld. Volgens Berendse die zelf jarenlang directeur van zorginstellingen is geweest, is er te lang aan een oude verdeelmethode vastgehouden. “Het geld wordt verdeeld naar het aantal bedden. Als er in een gebied geen bedden zijn, gaat daar ook geen geld naar toe.”

Vergrijzing

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek groeide het aantal 65-plussers in Westland van zo’n 16 procent in 2012 naar 20 procent in 2022. Doordat de verdeling van de gelden geen tred hield met deze ontwikkeling, is scheefgroei ontstaan in de regio, zegt Berendse. “Daardoor heeft Westland zo’n grote achterstand opgelopen en moeten zoveel Westlanders in de laatste fase van hun leven wonen in Delft, Westland, Schieland (DSW). Of ze gaan naar Den Haag.”

De Seniorenraad wil dat er een oplossing komt voor senioren en de scheefgroei. “Laatst zei minister Conny Helder dat er zevenduizend verpleeghuisbedden in het land bij moeten. De gemeente kan daar een beroep op doen en moest eigenlijk de dag erna al bij DSW die de gelden verdeelt op de stoep staan. Westland kan zeggen dat er een achterstand is in te halen en noodvoorzieningen wil treffen.”

De gemeente moet wat betreft de Seniorenraad nu doorpakken met de realisatie van de honderddertig tot honderdzestig verpleeghuisbedden. “Met geld en gronden kan de gemeente wel wat doen aan het verpleeghuisbeddentekort.”