Gemeente Westland reageert op FvD: ‘Gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht gender’

Nieuws
Een deel van de poster die bij FvD Westland in het verkeerde keelgat schoot.
Een deel van de poster die bij FvD Westland in het verkeerde keelgat schoot. (Foto: Archief/FvD)

Forum voor Democratie Westland (FvD) stelde onlangs vragen over een poster in de kantine van de middelbare school ISW Hoogeland, waarmee kinderen worden aangespoord na te denken over hun seksuele identiteit. Leerlingen zouden hebben geklaagd bij de fractie over deze ‘regenboogpropaganda’. Vandaag, toevallig op nationale Coming Out Day, geeft gemeente Westland antwoord op de vragen.

FvD geeft naar aanleiding van de poster hun zorgen aan om het ‘alsmaar toenemende aantal genders’ en de ‘seksualisering’ onder kinderen. “De genderideologie valt onder een politieke stroom die gedefinieerd kan worden als extreem-progressivisme.” De gemeente zou niet neutraal zijn als ze deze ‘ideologie’ steunt en faciliteert bij publieke instanties, bijvoorbeeld door middel van posters of informatiefolders op scholen. 

Grondwet

Het college van B en W antwoordt hierop dat Westland, net als iedere gemeente in Nederland, verantwoordelijk is “voor gelijke behandeling, antidiscriminatie, sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en maatschappelijke ondersteuning aan inwoners zoals vastgelegd in artikel 1 van de grondwet. Deze verantwoordelijkheid geldt ook ongeacht ieders gender.”

FvD wijst er in de vragen ook op dat kinderen steeds meer soorten genders hebben en dat er seksualisering plaatsvindt onder deze groep. “Seksuele terughoudendheid is een conservatieve waarde vanuit het gezin, waarbij de ouders leidend zijn,” vindt de fractie. “Wat is voor het college de grens met betrekking tot seksuele terughoudendheid bij kinderen en hoe rijmt dit met het faciliteren van de genderideologie?”

Hierop schrijft de gemeente: “Alle kinderen in het Westland moeten veilig kunnen opgroeien en zich vrij kunnen ontwikkelen in een gezin met diens eigen waarden.”

Geen aanpassing beleid

De laatste vraag van FvD gaat over polarisatie en afkeer van de genderideologie onder burgers. Misschien komen er ook reacties van Westlandse burgers op activiteiten die in opdracht van de gemeente worden georganiseerd over gender?, vraagt de fractie zich af. Hierbij noemt FvD onder meer het opzetten van GSA’s (Gender and Sexuality Alliance’; een groep scholieren die vindt dat iedereen op school de vrijheid heeft om zichzelf te zijn, red.) en voorlichtingsbijeenkomsten op scholen. Het Westlands college van B en W legt hierop uit: “De activiteiten en voorlichting over lhbti+ zijn er op gericht, dat een ieder zichzelf kan zijn. Door hier met elkaar over in gesprek te gaan zorgen we er voor dat inwoners elkaar beter begrijpen en leren accepteren.”

De gemeente ziet geen aanleiding voor aanpassing van het beleid.