Van Madestein tot De Zweth: Delfland verlengt samenwerking met NPHD

Nieuws
De Zweth.
De Zweth. (Foto: GM)

Het Hoogheemraadschap van Delfland, waar ook Den Haag en Westland onder vallen, werkt nog minimaal twee jaar samen met Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). De hernieuwde samenwerkingsovereenkomst hiervoor is verlengd tot en met 2027. Belangrijke projecten waar Delfland en NPHD aan samenwerken zijn onder meer Haags recreatiegebied Madestein en een fietsroute van De Zweth in Wateringen naar de Haagse kustgebieden.

Nationaal Park Hollandse Duinen beslaat de brede kuststrook tussen Hoek van Holland en Hillegom. Niet alleen duingebieden (Natura 2000) direct langs de kust horen bij NPHD, maar ook een flink stuk van het achterland. Omdat schoon en gezond water belangrijk is in deze regio, zet het Hoogheemraadschap van Delfland zich er ook voor in.

Natte ecologische zones

 Recreatiegebied Madestein behoort ook tot het nationaal park. Hier legt Delfland momenteel natte ecologische zones (NEZ) aan. Dat zorgt dat de waterkwaliteit in Madestein beter wordt en de omgeving mooier en groener voor bewoners. 

NPHD wil dat meer mensen buiten het kwetsbare duingebied recreëren. Daarom werkt de organisatie samen met onder andere Dunea, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap van Delfland - ruim 60 gebiedspartners in totaal - om andere plekken mooier te maken, voor en met de inwoners.

Redenen voor verlenging

“De afgelopen drie jaar is het Hoogheemraadschap van Delfland besturingsspartner geweest van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Wij verlengen de samenwerking met NPHD met nog eens twee jaar om verschillende redenen. De partijen betrokken bij het Nationaal Park waarderen de natuurwaarden in het park; Het park heeft schoon, gezond en levend water nodig en draagt gelijktijdig daaraan bij”, zegt Hoogheemraad Stijn van Boxmeer die voor de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tekende.

Hier vinden NPHD en Delfland elkaar ook. Delfland heeft bijvoorbeeld de komende jaren als belangrijkste taak de waterkwaliteit in Delfland te verbeteren. Eén van de manieren om de waterkwaliteit te verbeteren, is met meer en verbeterde (water)natuur. Daarin spelen de partners van het NPHD gezamenlijk een grote rol”.

Van Zweth naar Zee

Een ander project waar Delfland binnen het NPHD aan deelneemt, is regiopark ‘Van Zee tot Zweth’. In dat project wordt een parkway gemaakt vanaf de Zweth in Wateringen naar de kust. Deze (fiets)route verbindt diverse natuur- en recreatiegebieden, zoals De Uithof, Solleveld, Ockenburgh, Kijkduin en Madestein.