Waterschapsbelastingen: zoveel hoger wordt de rekening in 2024

Zakelijk
In maart 2024 krijgen alle bedrijven en inwoners in Delfland waarschijnlijk een hogere rekening op de deurmat.
In maart 2024 krijgen alle bedrijven en inwoners in Delfland waarschijnlijk een hogere rekening op de deurmat. (Foto: Richard Thomas)

Omdat ze voor steeds meer uitdagingen staan, gaan de belastingen bij minstens 21 waterschappen in 2024 omhoog. Ook Delfland verhoogt de belastingen die particulieren en bedrijven elk jaar moeten overmaken. Hoeveel meer je precies moet betalen, hangt af van je situatie.

De uitdagingen waar waterschappen voor staan worden steeds groter. Dus moeten ze meer investeren om Nederland leefbaar te houden voor toekomstige generaties. En dat betekent een hogere rekening op de deurmat in 2024. Gezinnen met een eigen huis betalen volgend jaar gemiddeld bijna 50 euro meer aan hun waterschap. Eenpersoonshuishudens in een huurwoning gaan gemiddeld ongeveer 20 euro meer betalen.

Flink omhoog

Dit verwacht de Unie van Waterschappen na een inventarisatie onder de 21 waterschappen. De tarieven van de waterschapsbelastingen moeten nog definitief worden vastgesteld, maar duidelijk is dat ze volgend jaar flink omhoog gaan. Dat komt vooral door investeringen die nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en door hogere kosten van goederen en diensten die waterschappen inkopen. Niet alleen voor huishoudens, ook voor (agrarische) bedrijven en grondeigenaren gaat de belasting omhoog.

Ons gebied

In ons gebied Delfland varieert de stijging van 5% tot 9%, afhankelijk van iemands persoonlijke situatie:

  • Waar in elk geval iedereen mee te maken heeft, particulieren en bedrijven, koopwoning of niet, is de zuiveringsheffing. Die gaat in Delfland omhoog van 98,92 naar 106,04 euro.
  • Verder geldt voor alleenwonenden in een huurwoning dat ze 19,83 euro meer gaan betalen. 
  • Meerpersoonshuishoudens in een huurwoning betalen 34,06 euro meer.

Voor wie een koopwoning heeft, geldt dat er meer belasting moet worden betaald naarmate de WOZ-waarde hoger is:

  • Alleenwonenden in een koopwoning met een WOZ-waarde van 250.000 euro betalen in 2024 18,86 euro meer dan in 2023. 
  • Wie alleen woont in een woning met een twee keer zo hoge WOZ-waarde, 500.000 euro, gaat 17,89 euro meer betalen.
  • Voor meerpersoonshuishoudens in een woning met een WOZ-waarde van 250.000 euro, geldt dat zij 33,09 euro meer moeten betalen volgend jaar: het bedrag komt voor hen op 511,76 euro voor 2024. 
  • Gezinnen in een koopwoning van 500.000 euro betalen 32,12 meer: dat is 572,01 euro.

Glastuinbouwbedrijven

Die verschillen in verhogingen afhankelijk van de waarde van het pand, zie je ook bij glastuinbouwbedrijven. Bedrijven met een WOZ-waarde van 0,4 miljoen euro en 1 hectare bijvoorbeeld, gaan 19,80 euro per jaar meer betalen (414,52 euro in totaal). Glastuinbouwbedrijven met een WOZ-waarde van €1,125 miljoen en een oppervlakte van 3 hectaren, moeten 59,59 euro meer overboeken dan in 2023: €1.225,49 euro, om precies te zijn.

Voor meer voorbeelden en de precieze verhogingen, zie de begroting 2024 op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Meer dan gemiddeld in Nederland

Gezinnen, bijvoorbeeld in een koopwoning van 250.000 euro, betalen in Delfland meer dan gemiddeld: straks is dat 511,76 euro. Gemiddeld in Nederland wordt dat 416 euro. Voor een alleenstaande in een huurwoning ligt dat tarief in 2024 op 239,43 euro, terwijl dat gemiddeld in Nederland 188 euro is.  

Dat de hoogte van de waterschapsbelastingen verschilt van waterschap tot waterschap, komt door de keuzes die de waterschapsbesturen maken en doordat de gebieden van elkaar verschillen. Factoren zoals laag- of hooggelegen, stedelijk of landelijk gebied, de aanwezigheid van kwetsbare natuur en veel of weinig dijken hebben invloed op de opgaven waar het waterbeheer voor staat. En daarmee ook op de kosten in dat gebied.

Balanceeract

Vincent Lokin, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Met steeds drogere zomers, en tegelijk steeds vaker extreem natte periodes, is het waterbeheer steeds meer een balanceeract voor waterschappen. We werken hard aan veilige dijken en het beperken van watertekorten en wateroverlast. De waterkwaliteit staat in Nederland ook nog eens onder druk, door intensief gebruik van land en doordat er steeds meer stoffen in het water terechtkomen die we daar niet in willen hebben. Omdat we de problemen in het waterbeheer niet vooruit willen schuiven naar volgende generaties, investeren we fors. Bijvoorbeeld in waterbergingen, dijkversterkingen, het verbeteren van de waterkwaliteit en betere rioolwaterzuiveringen.”

Regelingen voor minima

Vincent Lokin: “Bovenop de opgaven komen nog de hogere kosten van goederen en diensten die de waterschappen inkopen. Het is dus onvermijdelijk dat de belastingen stijgen, hoe vervelend dat voor onze belastingbetalers ook is. De waterschappen hebben wel oog voor groepen mensen waarvan de bestaanszekerheid onder druk staat. Daarom zijn er voor mensen met een laag inkomen en onvoldoende spaargeld mogelijkheden voor kwijtschelding of betalingsregelingen.”

In de komende weken nemen de besturen een besluit over de definitieve belastingtarieven voor volgend jaar. Rond 1 maart 2024 worden de meeste belastingaanslagen verstuurd.